Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Industriell ekonomi och management

Ledigkungörelse 07/08/2011

Diarienummer: 421-0100-2011

Sista ansökningsdag: 09/12/2011

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Marie Aurell

Tjänsten tillsatt med: Ossi Pedämaa, Philippe Rouchy

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 06/12/2012


universitetslektor i industriell ekonomi och management till BTH, Blekinge Tekniska Högskola                                

med för närvarande placering vid Sektionen för management i Karlskrona.

Diarienr  421-0100-2011

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning/handledning samt utveckling av utbildning inom Industriell ekonomi, särskilt med inriktning mot organisation och ledning. Därutöver ingår medverkan i forskningsverksamhet samt pedagogiskt utvecklingsarbete inom huvudområdet Industriell ekonomi. Specifika villkor för forskning i tjänsten diskuteras med respektive sökande.

behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

bedömningsgrunder

Speciell vikt läggs vid:

  • Erfarenhet av forskning, undervisning och utvecklingsarbete från innovations-/entreprenörskapsområdet, särskilt ur ett organisations- och/eller ledningsperspektiv, gärna kombinerat med erfarenheter också från tillämpad IT och hållbar utveckling, som tillsammans med innovation utgör BTHs profilområden.
  • Erfarenhet av undervisning på engelska och av IT-baserad distansundervisning.
  • Visad god samarbetsförmåga och flexibilitet, då innehavaren förutsätts fungera väl gentemot både lärar- och studentgrupper.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Varaktighet:

Tills vidare

Omfattning:

100 %.

Ansökan senast:

2011-09-12

Ange diarienummer:

421-0100-2011

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef  Marie Aurell, 0455-385609, marie.aurell@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00  

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|