Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Högskolesekreterare

Diarienummer: 99603

Sista ansökningsdag: 03/05/1999

Varaktighet: Vikariat

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IFP

Kontaktperson: Marie Wäppling

Tjänsten tillsatt med: Mariana Ridell

Antal sökande:

Beslutsdatum: 03/15/1999


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande nästan 3 000 studenter och 330 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid Högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskningsverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl.a. åtta utbildningsprogram med magisterexamen och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är den högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Efter beslut av Högskoleverket, 1998-06-24, kan även doktorsexamen inom det tekniska vetenskapsområdet utfärdas fr.o.m. 1999 vid Högskolan.

Högskolan i Karlskrona/Ronneby ledigförklarar, med placering vid institutionen för Fysisk planering i Karlskrona, följande heltidstjänst:

Högskolesekreterare

Ref.nr. 99603

Institutionen för Fysisk planering bedriver huvudsakligen undervisning och forskning inom programmet Fysisk planering. Programmet i Fysisk planering utbildar planerare för mark- och vattenanvändning i stad och på landsbygd samt gestaltning av vår byggda miljö. Utgångspunkten är människans fysiska och sociala behov samt hushållning med naturmiljöns resurser.

Arbetsuppgifter

Som Högskolesekreterare ansvarar Du för arbetet med institutionens ekonomi, studerande- och forskningsadministration, övrig administration samt för institutionens information på Internet.

Ekonomiarbetet består bl a av budget, löpande redovisning, uppföljning och bokslutsarbete för grundutbildning såväl som forskning. Studerandeadministrationen består bl a av inrapportering av studieresultat i LADOK.

Önskvärda kvalifikationer

Civilekonom eller motsvarande med arbetslivserfarenhet. Viktiga egenskaper är att Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ men även att Du tycker om att arbeta i grupp. Då vi är en liten organisation bör Du vara beredd att rycka in på varierade arbetsuppgifter.

Tillträde: snarast

Varaktighet: Tjänsten är inledningsvis ett vikariat då nuvarande innehavare skall prova ett annat arbete inom organisationen. Vikariatet kommer troligen att övergå till en tillsvidare anställning.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar: Upplysningar lämnas av högskolesekreterare Marie Wäppling. 0455-78 120 epost: marie.wappling@ifb.hk-r.se, prefekt Eva Öresjö 0455-78119 Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457 - 787 13.

Ansökan,

med ref nr 99603, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, sänds i två fullständiga exemplar, till registrator, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA senast 1999-03-05.

Redigera
|