Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i kemi

Ledigkungörelse 06/28/2010

Diarienummer: 421-0623-2010

Sista ansökningsdag: 09/08/2010

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Alf Gummesson

Tjänsten tillsatt med: Gunilla Åkesson Nilsson

Antal sökande: 9

Beslutsdatum: 06/07/2011


 Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i kemi

med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap i Karlskrona.

 

(Diarienr 421-0623-2010)

 

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning i kemi och kemiteknik. Undervisningen sker på förutbildningsnivå på tekniskt basår och bastermin samt på grundläggande nivå inom våra civilingenjörsutbildningar. Undervisningsspråket är svenska, och såväl undervisning på campus som på distans ingår. Vidare omfattar tjänsten programansvar, kursansvar, kursutveckling samt utvecklande och genomförande av uppdragsutbildning. Tjänstens forskningsinriktning är kemiteknik med inriktning mot industriella tillämpningar inom ekologisk hållbarhet, energiomvandlingsprocesser, miljöfrågeställningar samt framställning och användning av kemikalier.

 Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

  1. avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
  2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt
  1. dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning på högskolenivå.


Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

  • Erfarenhet från undervisning på grundläggande nivå inom kemi och kemiteknik.
  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter (med bredd avses erfarenheter från högskola, gymnasieskola och uppdragsutbildning).
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom studerande-, lärar- och forskargrupper.
  • Erfarenhet av kursutveckling, programutveckling och arbete med uppdragsutbildning.
  • Erfarenhet av forskning inom kemiteknik och forskningssamarbete med industri och relevanta myndigheter, samt erfarenhet av anskaffning av externa forskningsmedel.
  • Undervisningen ska kunna ske på svenska, samt på både campus och distans

 

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Varaktighet:

Tillsvidare.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Alf Gummesson, vikarierande avdelningschef och studierektor för Matematik och naturvetenskap vid Sektionen för Ingenjörsvetenskap (www.bth.se/ING), tel: 0455-385439, mobil: 0708-325488, e-post: Alf.Gummesson@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), 0457-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), 0455-38 54 40.

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 31 augusti 2010. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57.

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|