Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning, 50 %

Ledigkungörelse 01/25/2011

Diarienummer: 421-1494-2010

Sista ansökningsdag: 03/16/2011

Varaktighet: Tidsbegränsad

Omfattning: 50 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

Kontaktperson: Abdellah Abarkan

Tjänsten tillsatt med: Jana Revedin

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/23/2012


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning

med placering vid sektionen för planering och mediedesign i Karlskrona.

Diarienr 421-1494-2010

Arbetsbeskrivning

Inom den befintliga mångvetenskapliga miljön ska innehavaren av tjänsten medverka till att utveckla ämnesområdet i för arkitektur och gestaltning med fokus på samhällsplanering och urban design. Ämnesområdet skall utvecklas till ett kritiskt och praktiskt kunskapsområde för ett utökat och intensivt utbyte mellan BTH och omvärlden.

Innehavaren av tjänsten skall medverka i utvecklingen av forskning, forskarutbildning och även vara kursansvarig och examinator i utbildning på grund- och avancerad nivå, och skall kunna samarbeta i en mångvetenskaplig miljö med professorskollegor inom t.ex. fysisk planering, miljövetenskap, regional utveckling, kulturgeografi, urbansociologi, urbanteori och urbanhistoria.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa

Speciell vikt läggs vid:

• Väldokumenterad hög konstnärlig yrkesmässig skicklighet och aktuell erfarenhet av yrkespraktik inom arkitektur och gestaltning med fokus på samhällsplanering och urban design, samt erfarenhet av nationell och internationell forskningsverksamhet och kontaktnät inom ämnesområdet.

• Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTHs profil, varför den sökande skall ha kompetens i kunskapsområdet inom både praktik och teori.

• Väldokumenterad pedagogisk skicklighet, och visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper.

• Ha deltagit i utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt visat att motsvarande kompetens finns.

• God förmåga att samverka med omvärlden.

• Reflekterande förhållningssätt till sin yrkespraktik (t.ex. visat genom debattartiklar och/eller föredrag och utställningar om sina verk)

Omfattning:

50 %

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Varaktighet:

En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. Sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.

För mer information:

Ämnesföreträdare, professor Abdellah Abarkan, 0455-38 53 55, abdellah.abarkan@bth.se, tf sektionschef Peter Ekdahl, 0733-80 01 23, peter.ekdahl@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 66.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 16 mars 2011.

Skicka ansökan till:

Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57.

E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|