Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i medieteknik, digital bild

Ledigkungörelse 04/07/2008

Diarienummer: 08215

Sista ansökningsdag: 06/02/2008

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: TKS

Kontaktperson: Paul Carlsson

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/22/2009


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Besök gärna vår webbplats www.bth.se. Forskningen sker i samverkan med näringslivet och andra forskare internationellt.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i medieteknik, digital bild

med placering vid Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad i Karlshamn (ref nr 08215)

 

Arbetsbeskrivning:

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet digital bildproduktion med inriktning mot interaktiv visuell design.

 

Forskning kan i mån av medel ingå i tjänsten.

                            

Behörighetskrav:

 

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

 

Bedömningsgrunder samt avvägningen mellan dessa

Speciell vikt läggs vid:

 • erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning, utvecklingsarbete och forskning mellan ämnen inom digital medieteknik och estetiska ämnen
 • erfarenhet av tekniska och estetiska gestaltande processer inom pedagogisk verksamhet
 • erfarenhet av kvalificerad processhandledning av studenter
 • utbildning motsvarande Master of fine art i grafisk design eller industridesign
 • kunskaper i och erfarenhet av strategisk visuell kommunikation
 • egen grafisk webbproduktion mot slutkund
 • god kännedom om och nätverk inom den digitala mediebranschen
 • god kännedom om och nätverk inom utbildning, utveckling och forskning inom kunskapsområdet
 • långvarig yrkesverksamhet och dokumenterad skicklighet inom visuell design
 • goda kunskaper i visuell estetik, designprocesser och designmetoder samt förtrogenhet med samtida designdiskurs
 • god samarbetsförmåga.

 

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta programansvarig Paul Carlsson 0454-385909 eller sektionschef Katarina Olsson 0455-385324.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tfn 0455-385440.

 

Anvisningar för utformande av ansökan till tjänst som universitetslektor finner du på www.bth.se/jobb, alternativt kontakta personalavdelningen tfn 0455-385069

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 08215 senast den 2008-06-02.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|