Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i arbetsvetenskap

Diarienummer: 98213

Sista ansökningsdag: 04/09/1998

Varaktighet: Tillsvidare, Tillträde snarast

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IDE

Kontaktperson: Lars Lundberg

Tjänsten tillsatt med: Berthel Sutter

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/24/1998


LEDIGKUNGÖRELSE

1998-03-18

Karlskrona

HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har läsåret 1997/98 drygt 2000 studenter och drygt 200 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid Högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskningsverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl a sju utbildningsprogram med magisterexamen, god forskningsverksamhet och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle.

Under förutsättning att tjänsten inrättas ledigförklaras, med placering vid institutionen för Datavetenskap och Ekonomi i Ronneby, en tjänst som:

Universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot lärande och användning av it

Ref.nr. 98213

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning med inriktning mot Människor Datateknik Arbetsliv-området. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Verksamheten inom ämnet arbetsvetenskap inriktas mot användningsnära studier av hur arbeten faktiskt genomförs, hur människor interagerar i arbetet och hur man använder olika slags artefakter i detta sammanhang. Ansatsen utgår ifrån ett förändringsinriktat perspektiv på arbete och teknik, baserat på analyser av 2work practice2 och användning av artefakter, särskilt IT-baserad teknik.

Kvalifikationer

För behörighet till tjänst som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen och pedagogisk skicklighet, ( 4 kap 10§ högskoleförordningen). Erfarenhet av forskning och undervisning där pedagogiska och psykologiska perspektiv på lärande i arbetet behandlats är ett krav. Likaså fordras erfarenhet av arbetsplatsförlagda studier och utvecklingsprojekt som

behandlar lärandeaspekter. Förtrogenhet med etnografiska metoder och interaktionsanalyser är också önskvärt.

Tillträde: Efter överenskommelse

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar lämnas av: Biträdande professor Bo Helgeson 0457-78769, email: Bo.Helgeson@ide.hk-r.se eller högskolesekreterare Jenny Gavuzzi Roos 0457-78752.

Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-787 13.

Ansökan,

med ref nr 98213, åtföljd av en av den sökande kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, meritförteckning, betygsavskrifter, vetenskapliga publikationer och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Rektor, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i tre fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 1998-04-09.

Redigera
|