Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Planeringsekreterare

Diarienummer: 05638

Sista ansökningsdag: 12/27/2005

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Förvaltning (FOR)

Kontaktperson: Sven-Ove Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Anna Tinnert

Antal sökande: 39

Beslutsdatum: 02/13/2006


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 6000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Besök gärna vår webbplats www.bth.se

Högskolan söker

Planeringssekreterare

med placering vid Förvaltningen i Karlskrona

Refnr 05638

Arbetsuppgifter:

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:

· Handlägga och bereda ärenden åt såväl fakultetsnämnd som grundutbildningsnämnd

· Självständig genomföra utredningar och uppföljningar

· Biträda högskolans ledning i strategisk planering

Önskvärda kvalifikationer:

· Examen från genomgången högskoleutbildning

· God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska

· Samarbetsförmåga och dokumenterad administrativ erfarenhet

· Intresse för och god kännedom om högre utbildnings- och forskningspolitik

· Meriterande är examen från forskarutbildning eller erfarenhet från forskning

VARAKTIGHET: Tillsvidare

TILLTRÄDE: Efter överenskommelse

För mer information:

Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen kontakta förvaltningschef Sven-Ove Nilsson, tel. 0455-385095. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Tomas Eggers (OFR), tel 0455-385419.

Ansökan ska innehålla:

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och övriga handlingar som Du önskar åberopa

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast 2005-12-27.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|