Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor/adjunkt i datalogi

Diarienummer: 002100

Sista ansökningsdag: 12/11/2000

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IPD

Kontaktperson: Håkan Grahn

Tjänsten tillsatt med: Mats Landbris

Antal sökande:

Beslutsdatum: 12/18/2000


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3500 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Universitetslektor/adjunkt i datalogi

Vid institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap i Ronneby

(ref nr 002100)

Inom ämnet studeras analys, design och implementering av programvara, såväl teoretiska som praktiska aspekter. Speciellt intressanta områden är databaser, programmering och programspråk, samt algoritmer och datastrukturer.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning och utvecklingsarbete främst på något av institutionens utbildningsprogram, samt institutionsadministrativt arbete. Viss forskning ingår i anställningen.

Behörighet:

För behörighet till anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning, samt har pedagogisk skicklighet.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Håkan Grahn , tfn 0457-385804. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tfn 0455-385430 .

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i tre exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 002100 senast 11 december 2000.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|