Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Ekonom

Diarienummer: 00679

Sista ansökningsdag: 10/23/2000

Varaktighet: Vikariat 6 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Jan-Olof Gustavsson

Tjänsten tillsatt med: Christian Bladh

Antal sökande:

Beslutsdatum: 11/13/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3000 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Ekonom

(ref nr 00679)

med placering vid Institutionen för telekommunikation och signalbehandling i Ronneby.

Arbetsuppgifter:

Vår institution står inför fortsatta stora och spännande utmaningar. Bland de viktigaste uppgifterna vi står inför finns fortsatt uppbyggnad av institutionen samt att utveckla och förankra kontakterna med näringsliv, samhälle och forskningsfinansiärer. Personen som tillträder den utannonserade tjänsten kommer att arbeta nära prefekt, forskningsansvariga och grundutbildningsansvarig i det fortsatta utvecklingsarbetet. De viktigaste arbetsuppgifterna kommer att bli att:

- biträda prefekten i ekonomiska och administrativa frågor.

- hålla i kontakter med forskningsfinansiärer, medverka vid ansökningar, uppföljningar och redovisningar av projekt.

- administrativt arbeta med forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt inom institutionens ämnesområden.

- utarbeta underlag för verksamhetsbudget, budgetuppföljning och bokslutsarbete inom verksamhetsgrenarna.

Önskvärda kvalifikationer:

- Civilekonom eller motsvarande, gärna med erfarenhet från arbete med ansökningsunderlag, projektuppföljningar och rapporteringar i olika slags utvecklingsprojekt. Förtrogenhet med motsvarande arbetsuppgifter inom högskolor eller universitet är meriterande.

- Vi fäster stor vikt vid sådana personliga egenskaper som förmågan att ta initiativ, noggrannhet, att ta kontakt med människor i olika organisationer samt att kunna arbeta i team. Det handlar också om att vara resultatinriktad och att ha förmåga att se de möjligheter som finns i olika situationer.

Varaktighet: Vikariat 6 mån med eventuell möjlighet till förlängning.

Tillträde: Snarast

För mer information:

Kontakta prefekt Jan-Olof Gustavsson, tel. 0457-385725 eller stf prefekt Benny Lövström, tel. 0457-385704 (alt. 0708-878719). Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla styrkt meritsammanställning, kopior av betyg och examensbevis och tidigaste tillträdesdag. Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan. Samtliga handlingar bifogas i två exemplar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 00679 senast den 23 oktober 2000.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Skicka ansökan till: Registrator, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057.

E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|