Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två universitetsadjunkter i programvaruteknik

Ledigkungörelse 06/23/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0224-2015, BTH 3.1.1-0240-2015

Sista ansökningsdag: 09/15/2015

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler

Tjänsten tillsatt med: (Kennet Lewenhagen BTH 3.1.1-0240-2015)

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 01/20/2016


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två universitetsadjunkter i programvarukteknik

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

 

Diarienr: BTH 3.1.1-0224-2015, samt BTH 3.1.1-0240-2015.

 

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling på kandidatnivå, främst inom området Webbprogrammering. Undervisning sker på campus och på ett nytt distansprogram. Kontakt med företag, t.ex. i samband med handledning, samt administrativt arbete ingår också.

Den sökande kommer att ingå i ett lärarlag och förväntas att aktivt delta i att lösa små dagliga problem såväl som långsiktiga strategiska utmaningar för kurser och program.

Undervisning sker främst på svenska.

 

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

 

Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

 

Det krävs mycket goda färdigheter i att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt.

 

Andra bedömningsgrunder:

  • Undervisningserfarenhet av distansutbildning.
  • Undervisningserfarenhet av grundläggande programmeringskurser i t.ex. Python, PHP, JavaScript eller databas/SQL.
  • Kunskaper i ramverk (klientsida och serversida) för webbsystem och förmåga att skriva egna ramverk (till skillnad från att enbart använda dem).
  • Egna meriter som utvecklare inom öppen källkod, dokumenterad förmåga via GitHub eller profil på onlineforum för utvecklare (Stackoverflow eller liknande).
  • Kvalitet och bredd på undervisning och kursutveckling.
  • God kommunikations-och samarbetsförmåga med både kollegor och studenter.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

 

Tillträde:

Snarast möjligt.

 

Varaktighet:

Tillsvidare.

 

Kontaktperson:

Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455 38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer: BTH 3.1.1-0224-2015, samt BTH 3.1.1-0240-2015 senast 2015-09-15.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|