Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Tillsatta tjänster

Tillsatta tjänster på Blekinge Tekniska Högskola.

Tillsättnings-
datum
Tjänst
Ej angettDoktorand med inriktning mot hållbar produktutveckling med speciellt fokus på tidig produktutvecklingsfaser/PhD student with focus on Sustainable Product Development (BTH 3.1.2-0072-2015)
Ej angettTvå universitetsadjunkter i strategiskt ledarskap för hållbarhet (BTH 3.1.1-0068-2015, BTH 3.1.1-0069-2015)
Ej angettFyra universitetsadjunkter i omvårdnad (BTH 3.1.1-0057-2015, BTH 3.1.1-0058-2015, BTH 3.1.1-0059-2015, BTH 3.1.1-0060-2015)
Ej angettProjektkoordinator (BTH 3.1.3-0139-2015)
Ej angettTvå Universitetslektorer i Datavetenskap (BTH 3.1.1-0171, BTH 3.1.1-0172-2015)
2016-03-03Postdoktor i programvaruteknik/Postdoctoral Position in Software Engineering (BTH 3.1.5-0315-2015)
2016-02-18Doktorand till institutionen för matematik och naturvetenskap (BTH 3.1.2-0202-2015)
2016-01-20Två universitetsadjunkter i programvaruteknik (BTH 3.1.1-0224-2015, BTH 3.1.1-0240-2015)
2015-12-18Doktorand inom radio/radarfjärranalys / Ph.D. student in radio/radar remote sensing (BTH 3.1.2–0103-2015)
2015-12-18Kvalitetsutvecklare (BTH 3.1.3-0372-2015)
2015-12-15Doktorand i industriell ekonomi och management (BTH 3.1.2-0318-2015)
2015-12-15Postdoktor i matematik (BTH 3.1.5-0317-2015)
2015-12-03Tre amanuenser i datavetenskap/utveckling av digitala spel (BTH 3.1.3-0338-2015)
2015-11-17Universitetslektor i Datavetenskap (BTH 3.1.1-0173-2015)
2015-11-09Receptionist (BTH 3.1.3-0330-2015)
2015-11-05Universitetsadjunkt i fysisk planering med inriktning mot landskapsplanering (BTH 3.1.1-0182-2015)
2015-10-27Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in computer science (BTH 3.1.1-0265-2015)
2015-10-27Granskare (BTH 3.1.3-0279-2015)
2015-10-09Fyra universitetslektorer i omvårdnad (BTH 3.1.1-0061-2015, BTH 3.1.1-0062-2015, BTH 3.1.1-0063-2015, BTH 3.1.1-0064-2015)
2015-09-30Personalhandläggare (BTH 3.1.3-275-2015)
2015-09-07Universitetslektor i Datavetenskap (BTH 3.1.1-0016-2015)
2015-09-04Doktorand i datavetenskap med inriktning mot spelteknik (BTH-3.1.2-0157-2015)
2015-07-01Universitetslektor i industriell ekonomi och management (BTH 3.1.1- 0228-2014)
2015-06-30Systemutvecklare (BTH 3.1.3-0183-2015)
2015-06-24Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0014-2015)
2015-05-27Universitetsqdjunkt i medieteknik (BTH 3.1.1-0378-2014)
2015-05-19Universitetslektor i datavetenskap (BTH 3.1.1-0015-2015)
2015-05-13Två universitetslektorer i programvaruteknik/Two senior lecturer positions in software engineering (BTH-3.1.1-0224-2014, BTH-3.1.1-0225-2014)
2015-05-07IT-CHEF (BTH 3.1.3-0095-2015)
2015-04-22Två postdoktorer i programvaruteknik/Two post doc positions in software engineering (BTH-3-1.5-0222-2014,BTH-3.1.5-0223-2014)
2015-02-20Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0070-2014)
2015-02-19Postdoktor inom innovativ produktutveckling och modellering (BTH-3.1.2-0147-2013)
2015-02-06Doktorand (senare del) i Datavetenskap med inriktinig mot datasäkerhet (BTH-3.1.2-0347-2014)
2015-02-05Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0147-2014)
2015-02-01Postdoktor i Datavetenskap (BTH-3.1.5-0274-2014)
2015-01-22Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0148-2014)
2015-01-18Tre Trainees (sjuksköterskor) (BTH 3.1.4-0241--0242-2014)
2015-01-13Doktorand i datavetenskap (BTH 3.1.2-0189-2014)
2015-01-09Doktorand i datorsystemteknik (BTH 3.1.2-0188-2014)
2015-01-08Doktorand i datavetenskap (BTH 3.1.2-0187-2014)
2014-12-19Personalhandläggare (BTH-3.1.1-0264-2014)
2014-12-10Professor i omvårdnad/vårdvetenskap (BTH 3.1.1-0195-2013)
2014-12-09Universitetsadjunkt i Stategisk hållbar utveckling (BTH-3.1.1-0237-2013)
2014-12-09Universitetslektor i Strategisk hållbar utveckling (BTH-3.1.1-0238-2013)
2014-11-21Postdoktor I maskinteknik med inriktning mot innovativ produktutveckling (BTH 3.1.5-0226-2014)
2014-11-14Universtietslektor i sinologi/kinesiska (BTH 3.1.1-0229-2014)
2014-11-10Universitetsadjunkt i strategiskt ledarskap för hållbarhet (BTH-3.1.1-0081-2013)
2014-11-10Universitetslektor i fysisk planering, inriktning mot stadsplanering (BTH-3.1.1-0190-2013)
2014-11-10Tre universtietsadjunkter i omvårdnad (BTH 3.1.1-0114-2014. BTH 3.1.1-0115-2014, BTH 3.1.1-0116-2014)
2014-11-04Universitetslektor i Datavetenskap/Senior lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0068-2014)
2014-10-30Doktorand i Datorsystemteknik/PhD student position in Computer System Engineering (BTH3.1.2-0072-2014)
2014-10-15Två universitetslektorer i omvårdnad (BTH 3.1.1-0196-2013 BTH 3.1.1-0007-2014)
2014-09-10Universitetsadjunkt i medieteknik (BTH 3.1.1-0113-2014)
2014-06-27Postdoktor för utveckling av matematiska algoritmer för radar (BTH-3.1.5-0087-2014)
2014-05-27Ekonom,vikariat (BTH 3.1.4-0107-2014)
2014-05-13Projektledare (BTH 3.1.3-0074.2014)
2014-03-06Universitetslektor i Datavetenskap (BTH 3.1.1-0083-2013)
2014-02-06Doktorand i Datavetenskap (BTH 3.1.2-0119-2013)
2014-01-29Universitetslektor i tillämpad matematik (BTH 3.1.1-0018-2013)
2014-01-29Universitetsadjunkt i Vårdvetenskap (BTH-3.1.4-0233-2013)
2014-01-10Universitetslektori Programvaruteknik/Senior lecturer position in Software Engineering (BTH3.1.1-0056-2013)
2014-01-03Post doc i programvaruteknik (BTH-3.1.5-0175-2013)

|