Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Tillsatta tjänster

Tillsatta tjänster på Blekinge Tekniska Högskola.

Tillsättnings-
datum
Tjänst
Ej angettUniversitetslektor i maskinteknik (Diarienr 421-0441-2010)
Ej angettFem post docs (426-1171-2010 -- 426-1175-2010)
Ej angettProjektledare - Nationellt Maritimt Center ()
Ej angettProgramkoordinator (423-0124-2011)
Ej angettTvå doktorander inom experimentell och numerisk materialakustik (PERS 422-0200-2011)
Ej angettUniversitetslektor i omvårdnad (PERS 421-0043-2012)
Ej angettRektor (PERS-423-0110-2012)
Ej angettGranskare (PERS 423-0151-2012)
Ej angettKoordinator (423-0154-2012)
Ej angettAntagningshandläggare (PERS 423-0168-2012)
Ej angettInternationell handläggare (PERS 423-0169-2012)
Ej angett2 Granskare (423-0178-2012)
Ej angettProjektassistent för utveckling av radaralgoritmer (BTH-3.1.3-0010-2013)
Ej angettDoktorand inriktning Hållbarhetsintegrering i tidig produktutvecklingsfas (BTH-3.1.2-0030-2013)
Ej angett2 Doktorandtjänster med inriktning elfordonsprojektet Greencharge Sydost (BTH-3.1.2-0031-2013)
Ej angettProjekassistent för hållbarhetsdriven innovation (BTH-3.1.3-0037-2013)
Ej angettSjuksköterska (BTH-3.1.3-0075-2013)
Ej angettDoktorand i matematik med tillämpningar (BTH-3.1.2-0076-2013)
Ej angettProjektassistent inom materialdynamik ()
Ej angettDoktorand i programvaruteknik/PhD student position in Software Engineering (BTH-3.1.2-0182-2013)
Ej angettUniversitetslektor i Dataveteskap/Senior lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0067-2014)
Ej angettTre universtietsadjunkter i omvårdnad (BTH 3.1.1-0114-2014. BTH 3.1.1-0115-2014, BTH 3.1.1-0116-2014)
Ej angettPostdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0148-2014)
2015-05-13Två universitetslektorer i programvaruteknik/Two senior lecturer positions in software engineering (BTH-3.1.1-0224-2014, BTH-3.1.1-0225-2014)
2015-04-22Två postdoktorer i programvaruteknik/Two post doc positions in software engineering (BTH-3-1.5-0222-2014,BTH-3.1.5-0223-2014)
2015-02-20Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0070-2014)
2015-02-19Postdoktor inom innovativ produktutveckling och modellering (BTH-3.1.2-0147-2013)
2015-02-06Doktorand (senare del) i Datavetenskap med inriktinig mot datasäkerhet (BTH-3.1.2-0347-2014)
2015-02-05Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0147-2014)
2015-02-01Postdoktor i Datavetenskap (BTH-3.1.5-0274-2014)
2015-01-18Tre Trainees (sjuksköterskor) (BTH 3.1.4-0241--0242-2014)
2015-01-13Doktorand i datavetenskap (BTH 3.1.2-0189-2014)
2015-01-09Doktorand i datorsystemteknik (BTH 3.1.2-0188-2014)
2015-01-08Doktorand i datavetenskap (BTH 3.1.2-0187-2014)
2014-12-19Personalhandläggare (BTH-3.1.1-0264-2014)
2014-12-10Professor i omvårdnad/vårdvetenskap (BTH 3.1.1-0195-2013)
2014-12-09Universitetsadjunkt i Stategisk hållbar utveckling (BTH-3.1.1-0237-2013)
2014-12-09Universitetslektor i Strategisk hållbar utveckling (BTH-3.1.1-0238-2013)
2014-11-21Postdoktor I maskinteknik med inriktning mot innovativ produktutveckling (BTH 3.1.5-0226-2014)
2014-11-14Universtietslektor i sinologi/kinesiska (BTH 3.1.1-0229-2014)
2014-11-10Universitetsadjunkt i strategiskt ledarskap för hållbarhet (BTH-3.1.1-0081-2013)
2014-11-10Universitetslektor i fysisk planering, inriktning mot stadsplanering (BTH-3.1.1-0190-2013)
2014-11-04Universitetslektor i Datavetenskap/Senior lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0068-2014)
2014-10-30Doktorand i Datorsystemteknik/PhD student position in Computer System Engineering (BTH3.1.2-0072-2014)
2014-10-15Två universitetslektorer i omvårdnad (BTH 3.1.1-0196-2013 BTH 3.1.1-0007-2014)
2014-09-10Universitetsadjunkt i medieteknik (BTH 3.1.1-0113-2014)
2014-06-27Postdoktor för utveckling av matematiska algoritmer för radar (BTH-3.1.5-0087-2014)
2014-05-27Ekonom,vikariat (BTH 3.1.4-0107-2014)
2014-05-13Projektledare (BTH 3.1.3-0074.2014)
2014-03-06Universitetslektor i Datavetenskap (BTH 3.1.1-0083-2013)
2014-02-06Doktorand i Datavetenskap (BTH 3.1.2-0119-2013)
2014-01-29Universitetslektor i Industriell ekonomi och management (421-0099-2011)
2014-01-29Universitetslektor i tillämpad matematik (BTH 3.1.1-0018-2013)
2014-01-29Universitetsadjunkt i Vårdvetenskap (BTH-3.1.4-0233-2013)
2014-01-10Universitetslektori Programvaruteknik/Senior lecturer position in Software Engineering (BTH3.1.1-0056-2013)
2014-01-03Post doc i programvaruteknik (BTH-3.1.5-0175-2013)
2013-12-19Doktorand inom tillämpad hälsoteknik (BTH-3.2.1-0132-2013)
2013-12-09Doktorand inom innovation produktutveckling (BTH-3.1.2-0107-2013)
2013-12-03Universitetslektor i medieteknik (BTH 3.1.1-0013-2013)
2013-12-03Konstnärlig universitetslektor i medieteknik (BTH 3.1.1-0012-2013)
2013-09-19Projektledare (BTH-3.1.3-0092-2013)
2013-09-10Doktorand i programvaruteknik/PhD student position in software engineering (442-0148-2012)
2013-09-01Två Amanuenser i Datavetenskap (BTH-3.1.3-0122-2013)
2013-07-02Seniora utvecklare (BTH 3.1.3-0065-2013, BTH 3.1.3-0066-2013 och BTH 3.1.3-0067-2013 )
2013-07-02Doktorand i Telekommunikationssystem (bth3.1.2-0086-2013)
2013-06-10Universitetsadjunkt i fysik (BTH-3.1.1-0017-2013)
2013-05-02Universitetslektor i datavetenskap (PERS 421-0101-2012)
2013-04-05Universitetsadjunkt i industriell ekonomi och management (PERS 421-0100-2012)
2013-04-03Universitetslektor i maskinteknik (PERS 421-0126-2012)
2013-02-27Universitetslektor i fysisk planering (PERS 421-0086-2012)
2013-02-27Universitetsadjunkt i företagsekonomi (PERS 421-0099-2012)
2013-02-23Universitetsadjunkt i fysisk planering (PERS 421-0087-2012)
2013-02-19Universitetslektor i industriell ekonomi och management (PERS 421-0068-2012)
2013-02-13Universitetslektor i maskinteknik (PERS 421-0092-2012)
2013-02-13Universitetslektor i maskinteknik (PERS 421-0093-2012)
2013-02-08Projektledare (PERS 423-0176-2012)
2013-01-03Universitetslektor i datavetenskap (PERS 421-0074-2012)
2013-01-03Studerandeadministratör (PERS 423-0153-2012)
2012-12-21Två Granskare (PERS 423-0149-2012)
2012-12-21Två studerandeadministratörer (PERS 423-0150-2012)
2012-12-21Studerandeadministratör (PERS 423-0152-2012)
2012-12-19Doktorand inom innovativ produktutveckling (PERS 422-0133-2012)
2012-12-13Universitetslektor i Fysisk planering (PERS 421-0004-2012)
2012-11-21Universitetsadjunkt i utveckling av digitala spel (PERS -421-0075-2012)
2012-10-23Doktorand i Datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet (PERS 422-0002-2012)
2012-10-12Universitetslektor i Medieteknik/Senior Lecturer in Media Technology (PERS 421-0129-2011)
2012-10-12Universitetslektor i Medieteknik/Senior Lecturer in Media Technology (PERS 421-0130-2011)
2012-10-12Universitetslektor i Medieteknik/Senior Lecturer in Media Technology (PERS 421-0131-2011)
2012-09-212 projektassistenter inom hållbarhetsdriven innovation (PERS 423-0103-2012)
2012-08-30Två trainees (sjuksköterskor) (PERS 423-0076-2012)
2012-08-15Två doktander inom experimentell och numerisk materialakustik (PERS 422-0036-2012)
2012-08-07Projektledare (PERS-423-0078-2012)
2012-07-10Adjunkt (421-0077-2012)
2012-07-06Projektledare medieteknik (PERS-423-0073-2012)
2012-07-02Amanuens inom kandidatprogrammet Digital kultur och kommunikation, 20 % (PERS 422-0017-2012)
2012-06-15Doktorand inom omvårdnad (PERS 422-0110-2011)
2012-06-14Universitetslektor i pedagogik (PERS 421-0058-2011)
2012-06-12Universitetslektor i Industriell ekonomi och management (421-0100-2011)
2012-06-04Doktorand i Datavetenskap/PhD Student Position in Computing Science (PERS 422-0015-2012)
2012-06-02Doktorand i Industriell ekonomi och management (422-0095-2011)
2012-05-28Universitetslektor i Industriell ekonomi och management (PERS 421-0092-2011)
2012-05-28Universitetslektor i Företagsekonomi (PERS 421-0093-2011)
2012-05-22Universitetslektor i Telekommunikationssystem (PERS 421-0102-2011)
2012-05-18Två doktorander inom omvårdnad (PERS 422-0096-2011)
2012-05-18Doktorand inom omvårdnad/vårdvetenskap med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer (PERS 422-0022-2012)
2012-05-08Projektassistent till projekt inom utveckling av radaralgoritmer (PERS 423-0208-2011)
2012-05-08Projektassistent inom strategiskt ledarskap för hållbarhet (PERS 423-0003-2012)
2012-04-23Konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning, 50 % (421-1494-2010)
2012-04-02Högskoledirektör (PERS 423-0565-2011)
2012-03-26Doktorand inom medicinsk vetenskap (PERS 422-0111-2011)
2012-03-18Universitetslektor i Datavetenskap, vikariat (PERS 421-0184-2011)
2012-03-07Doktorand i Datorsystemteknik (PERS 422-0006-2012)
2012-03-01Universitetslektor i Industriell ekonomi och management (PERS 421-0091-2011)
2012-02-24Amanuenser i fysisk planering (PERS 422-0176-2011)
2012-02-22Universitetsadjunkter i psykologi (PERS 421-0090-2011)
2012-02-10Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet (PERS 422-0148-2011)
2012-02-02Professor i utveckling av digitala spel/Professor in Digital game development (421-0967-2010)
2012-02-02Universitetslektor i Datorsystemteknik (PERS 421-0066-2011)
2012-02-02Universitetslektor i teknovetenskapliga studier (PERS 421-0071-2011)
2012-02-01Universitetslektor i Datavetenskap, vikariat (PERS 421-0177-2011)
2012-01-26Internationell handläggare (PERS 423-0195-2011)
2012-01-20Universitetslektor i omvårdnad (421-0101-2011)
2012-01-20Doktorand i Programvaruteknik/PhD Student Position in Software Engineering (Pers 422-0117-2011)
2012-01-17HR-chef (PERS 423-0145-2011)
2012-01-16Doktorand inom omvårdnad/vårdvetenskap med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer (Diarienr 422-1229-2010)
2012-01-162 Universitetsadjunkter i Datavetenskap (PERS 421-0053-2011)
2012-01-09Doktorand inom produktinnovation (PERS-422-0158-2011)
2012-01-04Marknadschef (PERS 423-0065-2011)
2012-01-04Doktorand i teknovetenskapliga studier (PERS 422-0113-2011)
2011-12-23Studerandeadministratör (PERS 423-0160-2011)
2011-12-14Konstnärlig professor i design för digitala medier/Professor of Fine Arts in Design for Digital Media (421-0798-2010)
2011-12-14Doktorand i planeringsteori (PERS 422-0042-2011)
2011-12-14Universitetsadjunkt i företagsekonomi, vikariat (421-0139-2011)
2011-12-07Studerandeadministratör, vikariat (PERS 423-0108-2011)
2011-11-30Studerandeadministratör, visstidsanställning (PERS 423-0107-2011)
2011-11-24Universitetslektor i utveckling av Digitala Spel (PERS 421-0009-2011)
2011-11-21En doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet/One PhD student in computer science with emphasis on computer security (422-1328-2010)
2011-11-10En industridoktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet/One Industry PhD student in computer science with emphasis on computer security (422-1327-2010)
2011-10-18Två sektionschefer ING/DSN (423-0097-2011 DSN, 423-0098-2011 ING)
2011-10-06Professor i programvaruteknik/Professor in Software engineering (421-0968-2010)
2011-10-06En doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet/One PhD student in computer science with the emphasis on computer security (422-1326-2010)
2011-10-03Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap (Pers 421-0109-2011)
2011-09-30Universitetslektor i rättssociologi (09278)
2011-09-20Amanuens i företagsekonomi (422-0023-2011)
2011-09-19Doktorand inom experimentell akustik (422-1368-2010)
2011-09-16Marknadsförare (PERS 423-0106-2011)
2011-09-15Professor i urbansociologi (Diarienr 421-0326-2010)
2011-09-06Amanuens i samhällsvetenskap (422-0024-2011)
2011-08-23Bibliotekarie (PERS 423-0069-2011)
2011-08-18Amanuens inom utbildningarna i fysisk planering samt europeisk planering och regional utveckling 25-50 % (PERS 422-0060-2011)
2011-08-15Doktorand inom datorsystemteknik med inriktning mot nya betalningsmodeller i digitala spel (422-1037-2010)
2011-07-14Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap (421-1235-2010)
2011-07-14Två universitetslektorer i folkhälsovetenskap (421-1234-2010)
2011-07-08Två Trainees (sjuksköterskor) (423-0040-2011)
2011-07-07Universitetslektor i sociologi (diarienr 421-0132/2010)
2011-07-07Universitetslektor i psykologi (421-0436-2010)
2011-07-06Universitetsadjunkt i psykologi (421-0437-2010)
2011-07-06Två Universitetsadjunkter i företagsekonomi (vikariat) (PERS 421-0077-2011)
2011-07-06Universitetsadjunkt i företagsekonomi (vikariat) (PERS 421-0075-2011)
2011-07-04Universitetsadjunkt i medieteknik (421-1324-2010)
2011-06-303 st Projektassistenter inom strategiskt ledarskap för hållbarhet (PERS 423-0055-2011)
2011-06-17Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD student positions in Software Engineering (422-1015-2010)
2011-06-17Ekonomiassistent (PERS 423-0046-2011)
2011-06-16Universitetsadjunkt i medieteknik (Diarienr 421-0303-2010)
2011-06-15Utbildare i vård och omsorg KY/YH (PERS 423-0050-2011)
2011-06-09Doktorand inom medicinsk vetenskap (422-0018-2011)
2011-06-08Ekonomiassistent (PERS 423-0051-2011)
2011-06-07Universitetslektor i kemi (421-0623-2010)
2011-06-07Ekonom (PERS 423-0030-2011)
2011-05-30Ekonom (PERS 423-0044-2011)
2011-05-26Universitetslektor i digital kultur (Diarienr 421-0886-2010)
2011-05-26Professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning/Professor in Business Administration with an emphasis on Accounting (421-1014-2010)
2011-05-26Professor i matematik med inriktning mot industrimatematik/Professor in Mathematics with special focus on Industrial Mathematics (421-0747-2010)
2011-05-26Professor i tillämpad hälsoteknik, Professor in Applied Health Technology (421-0797-2010)
2011-05-26Professor i maskinteknik med inriktning mot virtuell tillverkning/Professor in Mechanical Engineering with special focus on virtual manufacturing (421-0746-2010)
2011-05-25Sektionssekreterare (PERS 423-0039-2011)
2011-05-09Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot användarupplevd tjänstekvalitet inom framtida Internet (422-1136-2010)
2011-04-20Universitetsadjunkt i digital kultur (Diarienr 421-0885-2010)
2011-04-12Receptionist (PERS 423-0001-2011)
2011-03-07Doktorand inom tillämpad hälsoteknik med inriktning mot interaktionsdesign (09472)
2011-03-04Universitetsadjunkt i medieteknik, tidsbegränsad (421-1349-2010)
2011-02-28marknadsförare/administratör (423-1435-2010)
2011-02-25Doktorand i Vårdvetenskap (Diarienr 422-0334-2010)
2011-02-23Universitetsadjunkt i datavetenskap, vikariat (421-1320-2010)
2011-02-23Universitetsadjunkt i datavetenskap, vikariat (421-1321-2010)
2011-02-22Universitetsadjunkt i medieteknik, tidsbegränsad (421-1331-2010)
2011-02-22Universitetsadjunkt i medieteknik, tidsbegränsad (421-1332-2010)
2011-02-22Personaladministratör (423-1447-2010)
2011-02-18Ekonom, tidsbegränsad (423-1432-2010)
2011-02-18Pedagogisk utvecklare, tidsbegränsad (Diarienr 423-1463-2010)
2011-02-14Doktorand inom tillämpad hälsoteknik med inriktning mot interaktionsdesign (422-0975-2010)
2011-02-11Studerandeadministratör (423-1044-2010)
2011-02-11Studerandeadministratör (423-1433-2010)
2011-02-11Ekonom (423-1434-2010)
2011-02-08Post-dok inom forskningsprojektet "Developing a Network-Based Creative Community: Electronic Literature as Model of Creativity and Innovation in Practice" (ELMCIP) (Diarienr 426-0587-2010)
2011-01-26Universitetsadjunkt i nationalekonomi, tidsbegränsad (421-1322-2010)
2011-01-25Systemutvecklare (423-1363-2010)
2011-01-19Doktorand i datavetenskap med inriktning mot intelligenta transportsystem (10403)
2011-01-19En doktorand i Datorsystemteknik/One PhD student position in Computer Systems Engineering (Diarienr 422-0150-2010)
2011-01-11Professor i Maskinteknik med inriktning mot produkt- och tjänsteinnovation (Diarienr 421-0299-2010)
2011-01-11Professor i Strategisk hållbar utveckling, 50 % (Diarienr 421-0477-2010)
2010-12-30Universitetslektor i engelska (09229)
2010-12-22Universitetslektor i maskinteknik (421-0745-2010)
2010-12-22Tre universitetsadjunkter i omvårdnad (Diarienr 421-1221-2010)
2010-12-22Två universitetsadjunkter i omvårdnad (Diarienr 421-1222-2010)
2010-12-17Universitetsadjunkt i företagsekonomi (421-0467-2010)
2010-12-17Universitetslektor i teknovetenskapliga studier (Diarienr 421-0485-2010)
2010-12-16Kommunikatör sociala medier / grafisk formgivare webb och tryck (423-1233-2010)
2010-12-12Universitetslektor i företagsekonomi (421-0466-2010)
2010-11-30Projektkoordinator (423-1045-2010)
2010-11-29Post-doc inom Intelligenta transportsystem (426-1126-2010)
2010-11-15Universitetsadjunkt i medieteknik, tidsbegränsad (Diarienr 421-0589-2010)
2010-10-22Forsknings-/internationell sekreterare (423-1046-2010)
2010-10-20Universitetsadjunkt i pedagogik (421-0887-2010)
2010-10-13Två Universitetslektorer i vårdvetenskap (Diarienr 421-0461-2010)
2010-10-01Projektrådgivare (423-0781-2010)
2010-09-30Post-doc inom Intelligenta transportsystem (Diarienr 426-0304-2010)
2010-09-28Ekonom (Dnr 423-0391-2010)
2010-09-28Receptionist (421-0830-2010)
2010-09-23Doktorand inom telekommunikation och radionavigering/PhD student position in Telecommunications and Radionavigation (Diarienr 422-0219-2010)
2010-09-23Doktorand inom multisensorsystem/PhD student position in Multi Sensor Systems (Diarienr 422-0426-2010)
2010-09-21En Post-doc och två doktorandtjänster i programvaruteknik/One Post doc and two PhD student positions in Software Engineering (dnr 426-0220-2010, 422-0221-2010, 422-0222-2010)
2010-09-21Amanuenser inom utbildningarna i fysisk planering, europeisk planering och regional utveckling, planering, europeisk planering och regional utveckling / Teaching assistants for spatial planning, European spatial planning and regional development (Diarienr 422-0588-2010)
2010-09-13Universitetsadjunkt i sociologi (421-0698-2010)
2010-09-07Ekonomiassistent, tidsbegränsad (Diarienr 423-0742-2010)
2010-08-26Universitetsadjunkt i svenska (09330)
2010-08-26Amanuenser i samhällsvetenskap (Diarienr 422-0301-2010)
2010-08-26Amanuenser i företagsekonomi (Diarienr 422-0300-2010)
2010-08-05IT-pedagog (Diarienr 423-0335-2010)
2010-08-03Två universitetsadjunkter i vårdvetenskap (421-0483-2010)
2010-07-28IT-Chef (Diarienr 423-0707-2010)
2010-07-12Universitetsadjunkt i pedagogik (diarienr 421-0124-2010)
2010-07-09Doktorand inom hållbar produktinnovation (Diarienr 422-0403-2010)
2010-06-29Två universitetsadjunkter i matematik/fysik (09382)
2010-06-29Undervisningsassistent i pedagogik (Diarienr 421-0302-2010)
2010-06-21Universitetsadjunkt i europeisk planering och regional utveckling (09392)
2010-06-08Projektledare (10609)
2010-06-04Universitetslektor i industriell ekonomi (08240)
2010-06-04Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer in Software Engineering (09258)
2010-06-04Universitetsadjunkt i företagsekonomi (09376)
2010-06-03Post-doc inom delaktighet i design av offentliga e-tjänster (diarienr 426-0256-2010)
2010-06-02Två doktorander i spelutveckling inriktning mot Serious Games för kompetens- och expertisutveckling/TwoPhD Positions in Serious Games for Competence and Expertise Development (09475)
2010-05-28Universitetslektor i svenska (09231)
2010-05-28Forskarassistent (09218)
2010-05-28Universitetslektor i företagsekonomi (09277)
2010-05-28Universitetslektor i telekommunikationssystem/Senior Lecturer in Telecommunication Systems (09289)
2010-05-28Universitetslektor i europeisk planering och regional utveckling (09291)
2010-05-20Högskoledirektör (09664)
2010-05-05Doktorand inom maskinteknik (09466)
2010-05-04Universitetsadjunkt i programvaruteknik (09379)
2010-04-28Ekonom (08682)
2010-04-22Personalhandläggare (09695)
2010-04-21Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer in Software Engineering (09259)
2010-04-19Universitetsadjunkt i medieteknik (09347)
2010-04-19Två universitetsadjunkter i vårdvetenskap (09383)
2010-04-19Ladokhandläggare (10604)
2010-03-29Amanuens inom kultur och kommunikation 50 % (10608)
2010-03-26Post-doc inom Intelligenta transportsystem (diarienr 426-0298-2010)
2010-03-24Universitetslektor i klinisk medicin (09225)
2010-03-23Post-doc inom Intelligenta transportsystem (10202)
2010-03-23Sektionssekreterare (10606)
2010-03-12Tre Trainees (09393)
2010-03-10Två doktorander i vårdvetenskap (07491)
2010-03-10Två pedagogiska utvecklare (09690)
2010-03-08Universitetsadjunkt i Utveckling av Digitala Spel (09381)
2010-03-08Internationell projektkoordinator (09684)
2010-03-08Internationell projektkoordinator (09685)
2010-03-03Universitetslektor i programvaruteknik, vikariat (10201)
2010-03-01Amanuens i fysisk planering (09594)
2010-02-25Universitetslektor i folkhälsovetenskap (09232)
2010-02-25Internationell handläggare (vikariat) (09686)
2010-02-25Internationell handläggare (09687)
2010-02-23Studerandeadministratör, vikariat (10605)
2010-01-26Universitetslektor i datavetenskap (09216)
2010-01-21Studerandeadministratör (09671)
2010-01-13Doktorand i industriell ekonomi och management, inriktning mot innovationer,affärsutveckling och entreprenörskap (09452)
2010-01-13Projektledare inom affärsutveckling, innovation och entreprenörskap (09673)
2010-01-13Projektledare inom affärsutveckling, innovation och entreprenörskap (09674)
2010-01-05Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot nästa generations mobilkommunikation (09470)
2009-12-22Ekonom (09668)
2009-12-11Universitetslektor i pedagogik (09235)
2009-12-11Universitetslektor i företagsekonomi (09248)
2009-12-10Universitetslektor i datavetenskap (09222)
2009-12-10Universitetslektor i datavetenskap (09219)
2009-12-10Universitetslektor i telekommunikationssystem (08280)
2009-12-08Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD student positions in Software Engineering (09410)
2009-12-08Doktorander i spelutveckling/PhD student positions in Game Development (09413)
2009-12-07Amanuenser i företagsekonomi (09537)
2009-11-30Systemadministratör, desktop (09667)
2009-11-17Forskarassistent inom tillämpad signalbehandling (09238)
2009-11-17Universitetslektor i matematik (09234)
2009-11-17Universitetslektor i matematik (09233)
2009-11-17Universitetsadjunkt i strategiskt ledarskap för hållbarhet (09317)
2009-11-05Universitetslektorer i vårdvetenskap (09201)
2009-11-05Bibliotekarie, vikariat (09669)
2009-09-30Universitetsadjunkt i vårdvetenskap (09345)
2009-09-24Amanuens i telekommunikationssystem (09565)
2009-09-23Uniersitetsadjunkt i vårdvetenskap (09343)
2009-09-22Universitetsadjunkt i vårdvetenskap (09344)
2009-09-18Professor i vårdvetenskap (09114)
2009-09-15Universitetsadjunkt i pedagogik (09355)
2009-09-15Universitetslektor i rättssociologi (09255)
2009-09-15Universitetsadjunkt i psykologi (09354)
2009-09-15Universitetslektor i kemi (09256)
2009-09-15Undervisningsassistent i pedagogik (09660)
2009-09-15Undervisningsassistent i företagsekonomi (09661)
2009-09-15Universitetsadjunkt i pedagogik (09362)
2009-09-15Universitetsadjunkt i psykologi (09363)
2009-09-07Amanuenser i Fysisk planering (09539)
2009-09-07Doktorand i Industriell ekonomi och organisation (09450)
2009-09-03Två projektassistenter inom strategiskt ledarskap för hållbarhet (09627 och 09628)
2009-08-26Projektassistent inom maskinteknik (09646)
2009-08-26Universitetsadjunkt i företagsekonomi (09326)
2009-08-10Amanuens i maskinteknik (09542)
2009-08-10Projektledare inom hållbar produktinnovation (09640)
2009-08-03Universitetsadjunkt i medieteknik (09353)
2009-07-09Projektassistent inom hållbar produktinnovation (09641)
2009-07-09Universitetslektor i telekommunikationssystem (08281)
2009-07-08Amanuenser i samhällsvetenskap (09536)
2009-07-08Doktorand i Fysisk planering (09449)
2009-06-23Studerandeadministratör, 6 månader (09621)
2009-06-08En doktorand inom Tillämpad hälsoteknik (09415)
2009-06-05Två doktorander i Programvaruteknik och en doktorand i Datorsystemteknik/Two PhD positions in Software Engineering and one PhD position in Computer Systems Engineering (08434)
2009-06-05Doktorand inom signalbehandling inr mot fjärrstyrda experiment inom huvudsakligen ljud- och vibrationsanalys (09423)
2009-06-05Doktorand inom signalbehandling med inr mot tillämpad mönsterigenkänning och modellering (09424)
2009-06-02Kvalitetssamordnare (09620)
2009-06-01Doktorand i datavetenskap med inriktning mot Informationssäkerhet (08464)
2009-05-25Integrationssamordnare (09603)
2009-05-20Doktorand inom hållbar produktinnovation (09411)
2009-05-18Studerandeadministratör (08665)
2009-04-22Universitetslektor i medieteknik, digital bild (08215)
2009-04-22Universitetsadjunkt i medieteknik, digital bild (08320)
2009-04-22Universitetsadjunkt i medieteknik, digital grafik (08319)
2009-04-22Universitetslektor i medieteknik, digital grafik (08217)
2009-04-22Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot nästa generation mobilkommunikation (08469)
2009-04-22Universitetslektor i medieteknik, digital ljud (08216)
2009-04-08Studerandeadministratör (09608)
2009-04-08Antagningshandläggare (09607)
2009-03-27Informatör med ansvar för extern kommunikation (09605)
2009-03-26Doktorand inom datavetenskap, inriktning Intelligenta transportsystem och logistik (08455)
2009-03-25Webmaster (09606)
2009-03-19Studerandeadministratör, 6 månader (09609)
2009-03-19Doktorand i Fysisk planering (08460)
2009-03-131-2 Universitetslektorer i företagsekonomi (08239)
2009-03-05Chef för sektionen för informations- och kommunikationsteknologi (08677)
2009-03-05Chef för sektionen för hälsa (08674)
2009-03-04Chef för sektionen för management (08675)
2009-02-27Handläggare för miljöledningssystem, 50 % (08678)
2009-02-26Universitetsadjunkt i medieteknik (08351)
2009-02-26Internationell handläggare (09604)
2009-02-26Studerandeadministratör (09602)
2009-02-25Chef för sektionen för matematik, maskin- och elektroteknik (08676)
2009-02-23Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot nästa generation mobilkommunikation (08467)
2009-02-13Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot sömlös kommunikation (08468)
2009-02-09Forskningsingenjör till vattenskärningslaboratorium (08683)
2009-01-23Universitetsadjunkt i datavetenskap (08345)
2009-01-23Doktorand i industriell ekonomi och management, inriktning mot innovationer, affärsutveckling och entreprenörskap /PhD student position in Industrial Management and Organisation (08441)
2009-01-23Universitetsadjunkt i medieteknik, digital ljud (08318)
2009-01-23Universitetslektor i företagsekonomi (08238)
2009-01-23Universitetslektor i datavetenskap (08246)
2009-01-22Koordinator för OL-Academy (08673)
2009-01-19Universitetsadjunkt i matematik, vikariat (08371)
2009-01-16Doktorand inom Tillämpad hälsoteknik (08463)
2009-01-07Professor i fysisk planering (08107)
2009-01-07Amanuenser i datavetenskap/programvaruteknik (08572)
2008-12-17Projektledare (08670)
2008-12-17Internationell handläggare (08666)
2008-12-08Amanuenser i samhällsvetenskap, 25-50 % (08562)
2008-12-01Systemadministratör (08657)
2008-12-01Doktorander i datavetenskap, inriktning mot pålitliga programvaruintensiva system/PhD student positions in Computer Science (08426)
2008-11-03Universitetslektor i medieteknik (08250)
2008-11-03Doktorander i datavetenskap, inriktning mot pålitliga programvaruintensiva system/PhD student positions in Computer Science (07486)
2008-11-03Amanuens i programvarutenik/datavetenskap (08561)
2008-11-03Ekonom (08649)
2008-11-03Projektassistent till vattenskärningslaboratorium (08656)
2008-10-20Amanuens i programvaruteknik/datavetenskap (08559)
2008-10-20Universitetsadjunkt i datavetenskap (08337)
2008-10-20En doktorand inom signalbehandling med inriktning mot tillämpad mönsterigenkänning (08414)
2008-10-20Vaktmästare (08654)
2008-10-17Internationell handläggare (08652)
2008-10-10Doktorand inom tillämpad hälsoteknik (08444)
2008-10-10Universitetslektor i vårdvetenskap (07277)
2008-10-06Bibliotekarie (08633)
2008-10-06IKT-Pedagogisk utvecklare (08653)
2008-10-03Sektionskoordinator (08647)
2008-10-03Universitetslektor i pedagogik (07282)
2008-10-03Universitetslektor i psykologi (07240)
2008-10-03Studerandeadministratör (08648)
2008-10-01Projektassistent till det internationella programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet (08630)
2008-09-25Programkoordinator för det internationella magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet (08631)
2008-09-17Doktorand i vårdvetenskap (07493)
2008-09-151-2 Universitetslektorer i telekommunikationssystem (07253)
2008-09-10Universitetsadjunkt i medieteknik (07336)
2008-09-03Universitetslektor i fysisk planering med inriktning samhällsgeografi och GIS (07294)
2008-09-02Två doktorander i vårdvetenskap (06466)
2008-08-25Doktorand i vårdvetenskap (07431)
2008-08-25Doktorand i folkhälsovetenskap (06472)
2008-08-20Personaladministratör (08643)
2008-08-04Universitetsadjunkt i datavetenskap (08312)
2008-07-14Högskoledirektör ()
2008-07-09Amanuenser i företagsekonomi 25-50 % (08510)
2008-07-09Amanuenser i samhälllsvetenskap (08509)
2008-07-09Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot nästa generation mobilkommunikation (08405)
2008-07-09Doktorand inom signalbehandling med inriktning mot akustisk signalbehandling (08436)
2008-07-08Doktorand i fysisk planering (08627)
2008-07-08Amanuenser inom programmet för fysisk planering (08532)
2008-07-07Webbredaktör, vikariat (08621)
2008-07-07Universitetslektor i datavetenskap, vikariat (08225)
2008-07-07Amanuenser i programvaruteknik/datavetenskap, 25 % (08535)
2008-07-07Doktorand inom datavetenskap, inriktning mot tillämpning av agentteknologi och optimeringstekniker för automation inom fjärrvärmesystem (08408)
2008-07-04Forskarassistent inom tillämpad signalbehandling (08213)
2008-07-04Pedagogisk utvecklare (08628)
2008-07-02Universitetslektor i medieteknik (08242)
2008-06-27Projektassistent till forskningsprogrammet Real Change-CORE (08629)
2008-06-11Doktorand i folkhälsovetenskap (06465)
2008-06-02Registrator/Arkivarie (08624)
2008-05-30Doktorand i vårdvetenskap (07492)
2008-05-08Systemadministratör (08611)
2008-05-05Doktorand i Teknovetenskapliga studier (8402)
2008-05-01EU-handläggare (07679)
2008-04-22Projektledare till vattenskärningslaboratorium (07689)
2008-04-18IT-chef (08604)
2008-04-17Två Universitetslektorer i vårdvetenskap (07275)
2008-04-17Universitetslektor i vårdvetenskap (07276)
2008-04-15Föreståndare till vattenskärningslaboratorium (07690)
2008-04-15Forskningssekreterare/ekonom (08606)
2008-04-03Doktorand inom datavetenskap, inriktning Intelligenta transportsystem (07468)
2008-04-02Professor i industriell ekonomi och organisation (06190)
2008-04-01Doktorander inom området nivåöverbryggande design av mobila videotjänster baserat på användarupplevd kvalitet (PhD Student Positions in Quality of Experience based Cross-Layer Design of Mobile Video Services) (07458, 07459, 07460, 07461)
2008-03-31Universitetsadjunkt i fysisk planering (07343)
2008-03-31Universitetsadjunkt i programvaruteknik (07371)
2008-03-26Professor i industriell ekonomi och organisation (06189)
2008-03-01Studerandeadministratör (08601)
2008-02-26Universitetslektor i engelska (07225)
2008-02-26Universitetslektor i medieteknik (07237)
2008-02-26Universitetslektor i medieteknik (07232)
2008-02-26Universitetsadjunkt i medieteknik (07383)
2008-02-26Universitetslektor i medieteknik (07235)
2008-02-01Chef för studerandeavdelningen (07685)
2008-02-01Två doktorander i maskinteknik med inriktning hållbar produktinnovation (07426)
2008-02-01Universitetslektor i vårdvetenskap (07223)
2008-01-29Doktorand i folkhälsovetenskap (07488)
2008-01-21Universitetslektor i telekommunikationssystem (06278)
2008-01-03Universitetsadjunkt i medieteknik (07384)
2008-01-01Projektadministratör (07678)
2008-01-01Universitetsadjunkt i företagsekonomi (07348)
2008-01-01Avdelningssekreterare (07681)
2008-01-01Doktorand inom telekommunikationssystem med inriktning mot nätverkssäkerhet och nätverksprestanda (07467)
2008-01-01Projektledare i datavetenskap, inriktning intelligent logistik, 60 % (07670)
2008-01-01Planeringssekreterare (07680)
2008-01-01Amanuens i datavetenskap/programvaruteknik, 25-50 % (07587)
2007-12-04Projektledare, 50 % (07672)
2007-12-01Universitetsadjunkt i psykologi (07341)
2007-11-28Universitetslektor i vårdvetenskap (07222)
2007-11-19Amanuenser i samhällsvetenskap (07574)
2007-11-18Bibliotekarie (07656)
2007-11-15Amanuenser i företagsekonomi (07528)
2007-11-15Professor i utveckling av digitala spel (07111)
2007-11-01Universitetslektor i psykologi (06225)
2007-11-01Universitetslektor i pedagogik (07212)
2007-11-01Universitetslektor i programvaruteknik (07230)
2007-11-01Tre doktorander inom programvaruteknik/Three PhD student positions in Software Engineering (06482)
2007-10-25Universitetsadjunkt i medieteknik (07333)
2007-10-18Avdelningssekreterare (07669)
2007-10-01Internationell handläggare (07666)
2007-10-01En doktorand inom matematik med tillämpningar (07449)
2007-10-01Studerandeadministratör, 50 % (07655)
2007-10-01Doktorand i folkhälsovetenskap (06464)
2007-10-01Universitetsadjunkt i engelskspråkig litteratur med inriktning mot digitala medier (06350)
2007-10-01Universitetsadjunkt i handelsrätt (07338)
2007-10-01Universitetsadjunkt i datavetenskap (07365)
2007-10-01Utbildare (07651)
2007-10-01Universitetsadjunkt i klinisk medicin (07320)
2007-10-01Universitetsadjunkt i telekommunikationssystem (06379)
2007-09-01Studerandeadministratör (07654)
2007-09-01Amanuenser i företagsekonomi (07562)
2007-08-20Amanuenser i samhällsvetenskap (07529)
2007-08-16Universitetslektor i matematik, vikariat (07250)
2007-08-06Pedgogisk utvecklare (07645)
2007-08-01Universitetslektor i datavetenskap (06287)
2007-08-01Doktorand inom matematik med tillämpningar (07447)
2007-08-01Amanuenser i datavetenskap/programvaruteknik, 25-50 % (07557)
2007-08-01Universitetslektor i elektroteknik (06284)
2007-08-01Universitetslektor i datavetenskap (06276)
2007-07-11Amanuenser inom programmet för fysisk planering (07544)
2007-07-02Internationell handläggare (07614)
2007-07-01Doktorand i vårdvetenskap (06467)
2007-07-01Rektor ()
2007-07-01Chef för Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad (06675)
2007-06-27Systemadministratör (07646)
2007-06-25Projektkoordinator (07616)
2007-06-11Amanuenser i programvaruteknik/datavetenskap, 25 % (07506)
2007-06-08Universitetsadjunkt i programvaruteknik, vikariat (07304)
2007-06-08Universitetslektor i programvaruteknik, vikariat (07203)
2007-06-08Amanuenser i programvaruteknik/datavetenskap, 25 % (07508)
2007-06-08Universitetsadjunkt i programvaruteknik, vikariat (07305)
2007-06-01Två universitetsadjunkter i vårdvetenskap (07324)
2007-06-01Universitetsadjunkt i vårdvetenskap (07321)
2007-06-01Studerandeadministratör (07613)
2007-06-01Alumnikoordinator (07627)
2007-05-01Doktorand i datavetenskap med inriktning mot adaptiv artificiell intelligens i digitala spel/PhD student position in Computer Science with a specialization in artificial intelligence in games (06462)
2007-05-01Universitetslektor i programvaruteknik (06274)
2007-05-01Internationell handläggare (07615)
2007-04-24Forskarassistent inom maskinteknik/Post Doctoral Position in Mechanical Engineering (06252)
2007-04-16Receptionister, vikariat (07602)
2007-04-02Universitetslektor i programvaruteknik (06249)
2007-04-01Doktorander i industriell ekonomi och organisation (07417, 07418, 07419)
2007-04-01Ekonom (06685)
2007-03-12Kommunikationsstrateg, projektanställning (06683)
2007-03-01Webbredaktör (06681)
2007-03-01Projektledare (07601)
2007-03-01Sektionssekreterare (06680)
2007-03-01Amanuenser i programvaruteknik/datavetenskap, 25 % (07507)
2007-02-09Studerandeadministratör (06671)
2007-02-08Utbildare (06673)
2007-02-01Doktorand i Datorsystemteknik/PhD Student position in Computer Systems Engineering (06456)
2007-02-01Alumnikoordinator (06663)
2007-02-01Doktorand i Programvaruteknik, inriktning mot strategisk programvaruutveckling/PhD Student Position in Software Engineering (06454)
2007-01-15Ekonom, 60-100 % (vikariat) (06661)
2007-01-15Universitetsadjunkt i GIS (06370)
2007-01-02Doktorand i Fysisk planering med inriktning mot planering för friluftsliv och lokal naturvård (06428)
2007-01-01Ingenjör (06668)
2007-01-01Antagningshandläggare (06669)
2007-01-01Bibliotekarie (06648)
2007-01-01Doktorand inom mönsterigenkänning och biometri med inriktning mot hårdvara (06459)
2006-12-08Utbildare (Programmering) (06644)
2006-12-01Universitetslektor i fysisk planering (06214)
2006-12-01Registrator/Arkivarie (06660)
2006-12-01Universitetsadjunkt i medieteknik (06331)
2006-12-01Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot nätverkscentrerade informationssystem (05215)
2006-11-14Universitetslektor i engelskspråkig litteratur (05234)
2006-11-01Amanuenser i företagsekonomi (06557)
2006-11-01Amanuens i sociologi (06558)
2006-11-01Två doktorander inom radarsignalbehandling, Two PhD student postitions in the area of radar signal processing (06433)
2006-10-01Universitetslektor i telekommunikationssystem (06208)
2006-10-01Programmerare (06653)
2006-10-01Universitetslektor i folkhälsovetenskap (05219)
2006-10-01Utbildare (Digital grafik) (06645)
2006-09-26Projektledare (06635)
2006-09-25Vaktmästare (06640)
2006-09-07Två projektassistenter (Project Assistants, 2 positions) (06634)
2006-09-01Planeringssekreterare, vikariat (06639)
2006-09-01Universitetslektor i företagsekonomi (05224)
2006-09-01Amanuenser i datavetenskap (06547)
2006-09-01Universitetsadjunkt i datavetenskap, vikariat (06346)
2006-08-28Amanuenser inom samhällsvetenskap (06537)
2006-08-28Amanuenser i företagsekonomi (06536)
2006-08-21Studentsköterska, vikariat (06626)
2006-08-15Universitetslektor i engelskspråkig litteratur (06222)
2006-08-14Universtitetsadjunkt i vårdvetenskap (06307)
2006-08-07Två projektanställningar som utbildare i psykiatri, KY-utbildning (06341)
2006-08-01Doktorand i programvaruteknik, inr storskalig produkthantering (06420)
2006-08-01Amanuenser inom programmet fysisk planeing (06529)
2006-08-01Personalhandläggare (06615)
2006-07-032 doktorander i engelskspråkig litteratur (05435)
2006-07-01Studievägledare (06627)
2006-07-01Universitetsadjunkt i vårdvetenskap (06318)
2006-07-01Forskarassistent i programvaruteknik (06217)
2006-07-01IKT-pedagog (05639)
2006-06-26Studerandeadministratör, vikariat (06630)
2006-06-01Universitetsadjunkt i Datavetenskap med inriktning mot informationssäkerhet (06309)
2006-05-15Universitetslektor i teoretisk fysik (05233)
2006-05-10Universitetsadjunkt i teknovetenskapliga studier med inriktning mot digital spelutveckling (05337)
2006-05-01Univeristetsadjunkt i folkhälsovetenskap (06306)
2006-05-01Studerandeadministratör, vikariat (06619)
2006-05-01Tre universitetslektorer i vårdvetenskap (05220)
2006-05-01Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, vikarie (05322)
2006-04-03Systemadministratör (06613)
2006-04-01Vaktmästare (06604)
2006-03-20Amanuenser i företagsekonomi (06516)
2006-03-15Projektledare inom projektet BTH-Framtidskapital (06610)
2006-03-15Projektkoordinator inom projektet BTH-Framtidskapital (06611)
2006-03-01Programmerare (06612)
2006-03-01Studerandeadministratör, vikariat (06605)
2006-03-01Receptionist (05636)
2006-02-15Webbredaktör, vikariat (06601)
2006-02-13Planeringsekreterare (05638)
2006-02-01Universitetslektor i psykologi (04224)
2006-02-01Tre doktorander inom maskinteknik (05413)
2006-01-01Universitetsadjunkt i svenska med inriktning mot svenska som andraspråk (05327)
2006-01-01Projektassistent (06603)
2006-01-01Pedagogisk utvecklare (04652)
2006-01-01Universitetslektor i telekommunikationssystem, vikariat (06202)
2006-01-01Universitetsadjunkt i svenska språket (05329)
2005-11-01Universitetsadjunkt i form (05330)
2005-10-24Bitr projektledare (05631)
2005-10-24Biträdande projektledare (05631)
2005-10-17Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot IT och lärande (04226)
2005-10-01Doktorand i radiokommunikation (05423)
2005-10-01Två doktorander inom programvaruteknik (05418)
2005-09-15doktorand i folkhälsovetenskap (05426)
2005-09-01Universitetsadjunkt i företagsekonomi (05328)
2005-08-15Amanuenser inom det samhällsvetenskapliga programmet (05323)
2005-08-15Amanuenser företagsekonomi (05504)
2005-08-15Universitetsadjunkt i vårdvetenskap (05321)
2005-08-01Utbildare (04639)
2005-08-01Amanuenser i datavetenskap eller programvaruteknik, 25 % (05516)
2005-08-01Projektassistenter för det internationella magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet (2 platser). Project Assistants for the International Master´s Programme: Strategic Leadership towards Sustainability (2 positions) (05617)
2005-07-01Universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot IT, vikare (05214)
2005-07-01Doktorand i arbetsvetenskap med inriktning mot IT (05401)
2005-07-01Internationell handläggare (05608)
2005-07-01Universitetsadjunkt i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering (05309)
2005-06-01Doktorand i tillämpad signalbehandling, inr akustisk lokalisering och följning (05406)
2005-06-01Doktorand i tillämpad signalbehandling med inriktning mot aktiv bullerdämpning i ventilationssystem (05405)
2005-05-15Universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot IT (04240)
2005-05-15Projektadministratör (05611)
2005-05-10Studentsköterska, vikariat (05602)
2005-05-01Personalsekreterare (04650)
2005-05-01två doktorander i planering för forskning om regionala innovationssystem (04417)
2005-05-01Ekonom (04655)
2005-05-01Forskningssamordnare (05607)
2005-05-01Alumnikoordinator (05610)
2005-05-01Studerandeadministratör (04646)
2005-04-15Universitetsadjunkt i telekommunikationssystem, vikariat (05303)
2005-04-01Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot webbutveckling och digital infrastruktur (04347)
2005-04-01Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot IT och Lärande (04349)
2005-04-01Doktorand i datavetenskap inom omr informationssäkerhet (04442)
2005-04-01Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot digital visuell teknik och form (04348)
2005-04-01Sektionskoordinator (04643)
2005-04-01Undervisningsassistent (04653)
2005-03-01Universitetsadjunkt i IT-säkerhet (04341)
2005-03-01Studievägledare (vikariat) (04638)
2005-03-01Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot industriell ekonomi (04345)
2005-02-14Programmerare (04651)
2005-02-01Institutionstekniker (04629)
2005-02-01Projektledare (04633)
2005-02-01Universitetsadjunkt i psykologi (04323)
2005-01-25Internationella handläggare (04636)
2004-12-22Universitetsadjunkt i medieteknik (04327)
2004-12-22Universitetsadjunkt i medieteknik (04327)
2004-12-01Doktorand i datavetenskap inom området lärande system (04431)
2004-12-01Doktorand i vårdvetenskap (04435)
2004-12-01Studerandeadministratör, vikariat (04630)
2004-12-01Amanuens i psykologi (04532)
2004-10-01Professur i radiokommunikation (00149)
2004-10-01Universitetsadjunkt i fysisk planering (04321)
2004-10-01Projektledare (04625)
2004-09-01Planeringssekreterare (04609)
2004-08-16Universitetsadjunkt i vård och omsorg, projektanställning 80 % (04315)
2004-08-16amanuenser inom programmet för fysisk planering (04518)
2004-08-15Amanuenser i företagsekonomi (04512)
2004-08-09Universitetsadjunkt inom social omsorg med inriktning mot psykisk utvecklingsstörning, 50 % (04316)
2004-08-01Utbildare (04622)
2004-07-01Projektledare (04620)
2004-07-01Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot intelligent logistik (03262)
2004-07-01Sektionssekreterare (04610)
2004-06-15Amanuenser inom det samhällsvetenskapliga programmet (04513)
2004-06-14Forskningsingenjör i tillämpad signalbehandling (04608)
2004-06-01Doktorand i tillämpad signalbeghandling med inriktning mot aktiv buller- och vibrationsreglering (04419)
2004-06-01Studerandeadministratör (04611)
2004-05-01Universitetslektor i programvaruteknik (03261)
2004-04-01Doktorand i företagsekonomi, inr motmanagement och IT (03460)
2004-04-01Doktorand i datavetenskap inom området programvaruagenter (03464)
2004-04-01Mediapedagog (03663)
2004-03-12Utbildare (04607)
2004-03-08Doktorander i telekommunikationssystem (03446)
2004-03-01Doktorand i vårdvetenskap (04403)
2004-02-01Doktorander i tillämpad signalbehandling (03443)
2004-01-01Chef för Hälsohögskolan (03655)
2004-01-01Chef för Högskolan för media, kultur och samhällsbyggnad (03656)
2004-01-01Universitetsadjunkt i svenska språket (03359)
2004-01-01Chef för Ingenjörshögskolan (03653)
2003-12-04Universitetsadjunkt i psykologi (03342)
2003-12-01Bibliotekarie, vikariat (03658)
2003-12-01Universitetslektor i svenska språket (03210 )
2003-11-01Utbildningsadministratör (03651)
2003-11-01Universitetslektor i datavetenskap (02226)
2003-10-01Projektledare för Internationellt Mastersprogram i Strategiskt ledarskap för hållbaret (03632)
2003-10-01Doktorand i telekommunikationssystem (03450)
2003-10-01Doktorand inom maskinteknik (03438)
2003-10-01Studerandeadministratör, vikariat (03648)
2003-10-01Projektledare (03652)
2003-09-15Studerandeadministratör, vikariat (03647)
2003-09-01Amanuenser i företagsekonomi (03516)
2003-09-01Universitetsadjunkt i vård och omsorg, projektanställning (03344)
2003-08-20Informationssekreterare, vikariat (03631)
2003-08-11Utbildare (03635)
2003-08-04Intendent (03637)
2003-08-04Två universitetsadjunkter i vårdvetenskap (03336)
2003-08-01Amanuens i företagsekonomi (03524)
2003-08-01Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning (03201)
2003-08-01Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation (02260)
2003-07-28Enhetssekreterare (03603)
2003-07-04Utbildningsadministratör (03634)
2003-07-01Universitetsadjunkt i pedagogik (03326)
2003-06-27Doktorand i datavetenskap, inom området informationssäkerhet med inriktning mot riskhantering (03429)
2003-06-25Doktorand i telekommunikation (03433)
2003-06-25Doktorander i telekommunikationssystem (02473)
2003-06-24Amanuenser i historia (03517)
2003-06-24Amanuenser i psykologi (03518)
2003-06-24Amanuenser i sociologi (03519)
2003-06-24Amanuenser i pedagogik (03520)
2003-06-16Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap (03315)
2003-06-11Studerandeadministratör (03625)
2003-06-01Universitetsadjunkt i teknovetenskapliga studier (02365)
2003-05-01Universitetsadjunkt i företagsekonomi (03309)
2003-03-26Studerandeadministratör (03606)
2003-03-19Ekonom, vikariat (03604)
2003-03-13Webbredaktör (02664)
2003-03-06Programmerare, projektanställning (03602)
2003-03-05Universitetslektor i datorsystemteknik (01264)
2003-03-05Nätverksexpert (03605)
2003-03-04Universitetslektor i vårdvetenskap (02256)
2003-02-28Universitetsadjunkt i elektroteknik (02363)
2003-02-28Universitetslektor i datorsystemteknik (02224)
2003-02-28Internationell handläggare (02668)
2003-02-25Internationell handläggare (02667)
2003-02-24Vaktmästare (02666)
2003-02-14Doktorand i företagsekonomi (02470)
2003-01-28Universitetsadjunkt i telekommunikation (02362)
2003-01-20Doktorand inom maskinteknik (02469)
2003-01-20Chef för biblioteket (02613)
2003-01-17Nätverksexpert (02653)
2003-01-16Doktorand i datalogi inom området intelligenta transportsystem med inriktning mot miljölogistik (02457)
2003-01-16Universitetsadjunkt i handelsrätt (02358)
2003-01-09Två ekonomer (02649)
2002-12-18Doktorand i programvaruteknik (02452)
2002-12-05Doktorand i datalogi (01476)
2002-12-05EU-handläggare (02661)
2002-12-04Doktorand i Fysisk planering med inriktning mot strategisk miljöbedömning (02403)
2002-12-02Universitetsadjunkt i GIS med inriktning mot planering (02328)
2002-11-12Två ekonomer (02650)
2002-11-12Doktorand i datalogi (02448)
2002-11-08Universitetslektor i pedagogik (02212)
2002-11-05Projektledare (02655)
2002-11-05Doktorand i telekommunikationssystem (02454)
2002-10-28Vik universitetslektor i företagsekonomi (02251)
2002-10-23Universitetslektor i GIS, med inriktning mot planering (02227)
2002-10-11Pedagogisk utvecklare (02614)
2002-09-17Doktorand i tillämpad signalbehandling (02440)
2002-09-17Doktorand i företagsekonomi (02445)
2002-09-16Universitetsadjunkt företagsekonomi (02343)
2002-09-13Doktorand i arbetsvetenskap med inriktning mot IT (02405)
2002-09-13Projektledare (02647)
2002-09-11Universitetsadjunkt i tillämpad signalbehandling med inriktning mot telekommunikation (02337)
2002-09-11EU-handläggare (02635)
2002-09-09Två Utbildningsadministratörer, 50 % (02641)
2002-09-09Doktorand i Maskinteknik (02411)
2002-09-05Utbildningsadminstratör (02642)
2002-09-03Amanuenser i arbetsvetenskap (02520)
2002-09-03Universitetslektor i programvaruteknik (02221)
2002-08-28Universitetsadjunkt i programvaruteknik (02322)
2002-08-27Amanuenser inom Datavetenskap (02531)
2002-08-27Amanuenser inom Programvaruteknik (02532)
2002-08-22Universitetsadjunkt i omvårdnad, inr psykiatrisk omv (vik) (02344)
2002-08-20Doktorand inom Maskinteknik (02410)
2002-08-20Universitetsadjunkt i omvårdnad (02346)
2002-08-09Biträdande projektledare för CCA (02639)
2002-08-07Projektsekreterare (02638)
2002-07-306-8 doktorander (02417)
2002-07-23Ekonom (vikariat) (02636)
2002-07-11Forskningssekreterare (02625)
2002-07-10Chef för studerandeavdelningen (02630)
2002-07-05Vik universitetsadjunkt i omvårdnad (02334)
2002-07-05Vik universitetsadjunkt i redovisning/form (med inriktning mot bild/färg/form) (02329)
2002-06-28Doktorand i engelspråkig litteratur med inriktning mot digitala media (02408)
2002-06-25Planeringssekreterare (02615)
2002-06-19Amanuenser företagsekonomi (02516)
2002-06-13Projektanställning som universitetsadjunkt i psykiatri (02323)
2002-06-12Ekonom, vikariat (02618)
2002-06-06Professor i historia (02119)
2002-05-29Universitetsadjunkt inom maskinteknik med inriktning mot hållbar produktutveckling (02309)
2002-05-29Universitetsadjunkt/lektor i telekommunikation (02307)
2002-05-17Universitetslektor i vårdvetenskap (01231)
2002-05-07Studievägledare (02602)
2002-04-23Systemadministratör (01665)
2002-04-232 Universitetslektorer/adjunkter i företagsekonomi (02306)
2002-04-19Doktorand i litteraturvetenskap (02401)
2002-03-25Universitetslektor i nationalekonomi (01225)
2002-03-202 Amanuenser inom datavetenskap med inriktning mot MDA (02504)
2002-03-20Doktorand i företagsekonomi med inriktning mot telekomekonomi (01455)
2002-03-15Doktorand i programvaruteknik (01469)
2002-03-13Professur i datavetenskap med inriktning mot informationssystem (00186)
2002-02-22Universitetsadjunkt i telekommunikation (01372)
2002-02-07Doktorand i datavetenskap (01470)
2002-01-25Doktorand i teknovetenskapliga studier (01478)
2002-01-16Amanuenser i arbetsvetenskap (01567)
2002-01-15Doktorand i tillämpad signalbehandling (01474)
2002-01-14Doktorand i telekommunikationssystem (01473)
2002-01-08Universitetsadjunkt i omvårdnad (vikariat) (01362)
2002-01-07Ekonom (vikariat) (01668)
2001-12-21Universitetslektor i signalbehandling (01250)
2001-12-21Studentkurator, vikariat (01666)
2001-12-20Universitetslektor/adjunkt i företagsekonomi med inriktning mot management och IT (01334)
2001-12-20Vikarierande projektledare (01671)
2001-12-20Universitetsadjunkt i Teknovetenskapliga studier (01357)
2001-12-17Universitetsadjunkt i historia (01363)
2001-12-04Universitetsadjunkt i telekommunikation (01349)
2001-11-26Universitetsadjunkt i teknovetenskapliga studier (01361)
2001-11-06Doktorand i programvaruteknik (01460)
2001-10-31Doktorand i tillämpad signalbehandling (01458)
2001-10-26IT driftschef (01654)
2001-10-24Internationell handläggare (01656)
2001-10-17Universitetsadjunkt inom maskinteknik (01359)
2001-10-15Två Universitetslektorer i maskinteknik (00263)
2001-10-12Universitetslektor inom maskinteknik (01221)
2001-10-03Projektledare (01647)
2001-10-01Ekonom (01646)
2001-10-01Två universitetslektorer/adjunkter i Datalogi (00248)
2001-09-29Universitetslektor i signalbehandling (002114)
2001-09-21Universitetslektorat i allmänmedicin (00277)
2001-09-21Doktorand i telekommunikationssystem (01453)
2001-09-11Doktorand i programvaruteknik (01448)
2001-09-04Bibliotekarie, vik (01652)
2001-08-28Universitetsadjunkt i datavetenskap (01330)
2001-08-28Universitetsadjunkt i Teknik och social/organisatorisk förändring (01335)
2001-08-22Doktorand i arbetsvetenskap (01422)
2001-08-22Amanuenser i arbetsvetenskap (01540)
2001-08-17Universitetslektor/adjunkt i datorteknik (00253)
2001-08-17Två universitetslektorer/adjunkter i datavetenskap med inriktning mot informationssystem (00254)
2001-08-17Professur i datavetenskap med inriktning mot mobila system (00187)
2001-08-17Amanuens (01045)
2001-08-17Två universitetslektorer/adjunkter i Programvaruteknik (00247)
2001-08-17Professur i datavetenskap (00150)
2001-08-10Bibliotekarie (01651)
2001-07-20Studievägledare (01620)
2001-07-19Universitetsadjunkt i Folkhälsovetenskap (01343)
2001-07-18Två projektanställningar som universitetsadjunkt i psykiatri (01342)
2001-07-10Intendent (01644)
2001-07-05Universitetslektor/adjunkt i svenska (002108)
2001-07-04Amanuenser i företagsekonomi (01541)
2001-07-02Studerandeadministratör (vikariat) (01632)
2001-06-29Universitetsadjunkt i Företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och affärsstrategi (01336)
2001-06-28Amanuenser inom Datavetenskap med inriktning mot MDA (01539)
2001-06-21Amanuenser Informationssystem (01538)
2001-06-20Amanuenser Programvaruteknik (01537)
2001-06-20Universitetsadjunkt i datavetenskap (01333)
2001-06-15Ekonom (01623)
2001-06-08Universitetslektor i litteraturvetenskap (00261)
2001-06-01Ekonom (01629)
2001-05-23Doktorand i programvaruteknik (99446)
2001-05-16Amanuenser (00566)
2001-05-08Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot tillämpad IT (00260)
2001-04-26Högskolesekreterare (01605)
2001-04-20Coordinator and Administrative Manager för EU-projektet Femte dimensionen (006113)
2001-04-20Studerandeadministratör (01616)
2001-04-20Projektledare (01619)
2001-04-20Projektadministratör (01612)
2001-04-20Systemadministratör (01627)
2001-04-20Studerandeadministratör (01617)
2001-04-17Coordinator and Administrative Manager 5D EU-project (00686)
2001-04-10Studerandeadministratör med särskilt ansvar för LADOK (006107)
2001-04-06Amanuenser inom Datavetenskap med inriktning mot MDA (00540)
2001-04-04Handläggare (00692)
2001-04-01Projektassistent (01611)
2001-04-01Projektledare (01609)
2001-03-302 doktorander i datalogi (00445)
2001-03-28Doktorand i tillämpad signalbehandling (01418)
2001-03-152 amanuenser (01513)
2001-03-08Professur i Pedagogik (00159)
2001-03-07Universitetsadjunkt arbetsvetenskap (00396)
2001-03-01IT-säkerhetschef (376/2000)
2001-02-27Doktorand i folkhälsovetenskap (01410)
2001-02-27Doktorand i tillämpad signalbehandling (00478)
2001-02-26Systemadministratör (01608)
2001-02-23Projektsamordnare (00685)
2001-02-22Universitetslektor/Professor i telekommunikationssystem (01103)
2001-02-21Projektledare (006110)
2001-02-19Doktorand i Fysisk planering (01404)
2001-02-12Universitetslektor i vårdvetenskap med klinisk inriktning (00252)
2001-02-05Projektkoordinator (00693)
2001-02-02Amanuenser i Programvaruteknik (00597)
2001-01-31Systemadministratör (01602)
2001-01-25Doktorand i socialmedicin (01401)
2001-01-222 Universitetslektorer/adjunkter i Datavetenskap (002105)
2001-01-222 Universitetslektorer/adjunkter i Programvaruteknik (002103)
2001-01-22Universitetslektor/adjunkt i elektroteknik (00281)
2001-01-16Amanuenser i Datavetenskap (005102)
2001-01-12Ekonom (00694)
2001-01-12Universitetslektor i historia (99251)
2001-01-11Universitetsadjunkt i företagsekonomi (00391)
2001-01-11Universitetsadjunkt i statskunskap (003106)
2001-01-04Amanuenser Datavetenskap (00598)
2000-12-28Professor in Computer Science (00114)
2000-12-20Studerandeadministratör (00682)
2000-12-20Bitr. projektledare (00688)
2000-12-18Universitetslektor/adjunkt i datalogi (002100)
2000-12-18Systemadministratör (00695)
2000-12-11Doktorand i historia (004101)
2000-12-06Universitetslektor i Svenska (00262)
2000-11-23Studerandeadministratör (00684)
2000-11-23Bibliotekarie (00687)
2000-11-21Doktorand i programvaruteknik (00472)
2000-11-16Studerandeadministratör (00683)
2000-11-13Ekonom ( 00679)
2000-11-10Högskolesekreterare (00673)
2000-11-10Institutionssekreterare (00671)
2000-11-09Högskolesekreterare/Ekonom (00676)
2000-09-05Bibliotekarie (00636)
2000-09-02Intendent (00670)
2000-08-31Amanuens (00569)
2000-08-31Doktorand i datorsystemteknik (00446)
2000-08-29Systemadministratör (00657)
2000-08-24Universitetslektor i Datavetenskap, med inriktning mot människa-maskin interaktion (00255)
2000-08-07Personalsekreterare (00658)
2000-08-01Universitetslektor i programvaruteknik (00267)
2000-07-24Universitetslektor/Universitetsadjunkt i medieteknik (00221)
2000-07-20Universitetsadjunkt i psykiatri (00326)
2000-07-19Universitetsadjunkt i maskinteknik (00356)
2000-07-18Amanuenser i Programvaruteknik (00541)
2000-07-18Doktorand i omvårdnad med inriktning på lidande vid cancersjukdom (00442)
2000-07-13Universitetsadjunkt i psykologi (00332)
2000-07-13Professur i programvaruteknik (00151)
2000-06-30Amanuenser i informatik (00539)
2000-06-29Universitetslektorer/Universitetsadjunkter i arbetsvetenskap (00225)
2000-06-29Högskolesekreterare (00643)
2000-06-28Universitetadjunkt i Folkhälsovetenskap (00333)
2000-06-21Universitetslektor/Universitetsadjunkt i datavetenskap (00222)
2000-06-20Högskolesekreterare (00633)
2000-06-20Doktorand i datalogi (99457)
2000-06-13Amanuenser (00513)
2000-06-132 Universitetsadjunkter i datavetenskap (00310)
2000-06-072 Universitetsadjunkter i företagsekonomi (00315)
2000-06-06Handläggare (00604)
2000-05-31Universitetslektor i engelska, språkvetenskaplig inriktning (99252)
2000-05-29Universitetsadjunkt i datavetenskap (00305)
2000-05-08Doktorand i datalogi (99445)
2000-05-05Universitetsadjunkt i Nationalekonomi (00306)
2000-04-26Universitetslektor i Teoretisk fysik (99221)
2000-04-26Högskole-/institutionssekreterare (00607)
2000-03-312 Högskole-/instituitonssekreterare (00608)
2000-03-28Högskolesekreterare (00609)
2000-03-27Universitetslektor i sociologi (99206)
2000-03-20Projektkoordinator (99656)
2000-03-15Ekonomichef (99653)
2000-03-01Universitetslektor i matematik (99212)
2000-02-01Universitetsadjunkt i arbetsvetenskap (99349)
2000-01-31Universitetslektor i Fysisk Planering (99215)
2000-01-31Amanuenser 25-50 % i Programvaruteknik (99558)
2000-01-222 Universitetslektorer/adjunkter i Datavetenskap (002104)
2000-01-20Chef för avdelningen för studentservice (99654)
2000-01-14Två Amanuenser 30 % inom Datavetenskap med inriktning mot MDA (99550)
2000-01-01Bibliotekschef (99616)
1999-12-31Universitetslektor i datalogi (99241)
1999-12-30Universitetslektor i teletrafiksystem (99235)
1999-12-30Två universitetslektorer i vårdvetenskap (99214)
1999-11-30Universitetslektor/adjunkt i elektroteknik (52-97)
1999-11-30Amanuens i informatik (99547)
1999-11-30Universitetslektor i arbetsvetenskap (99205)
1999-11-23Två universitetslektor/adjunkt i informatik/ADB (99248)
1999-11-221-2 Doktorander i arbetsvetenskap med inriktning mot MDA (99444)
1999-11-05Redovisningsekonom (99462)
1999-11-01Driftschef IT (99717)
1999-10-05Universitetsadjunkt (99643)
1999-10-01Två doktorander i Fysisk Planering/Regional Utveckling (99424)
1999-09-21Sekreterare (99640)
1999-09-21Sekreterare (99640)
1999-09-20En till tre Amanuenser i MDA (99531)
1999-08-05Två universitetslektorer/adjunkter i informatik/ADB (99327)
1999-08-05Universitetsadjunkt i elektroteknik (99336)
1999-07-12Doktorandtjänst i historia (99439)
1999-07-07Professur i företagsekonomi (61-97)
1999-07-04Universitetsadjunkt i omvårdnad (99337)
1999-07-02Två doktorandtjänster i programvaruteknik (99432)
1999-07-01Doktorand i datorsystemteknik (99413)
1999-06-29Doktorandtjänster i telekommunikation/Signalbehandling (98430)
1999-06-29Två universitetslektorer/adjunkter i datorteknik (99328)
1999-06-21Personalsekreterare (99630)
1999-06-16Doktorand i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning (99419)
1999-06-15En universitetslektor/adjunkt i datavetenskap (99329)
1999-06-07Två Universitetsadjunkter i psykiatri (99325)
1999-05-31Universitetsadjunkt i företagsekonomi (99307)
1999-04-16Universitetslektor i Historia (34-97)
1999-04-07Universitetslektor/adjunkt i ADB/Informatik (99308)
1999-03-31Professur i datorsystemteknik (98124)
1999-03-31Universitetslektor i datavetenskap (98205)
1999-03-30Universitetslektor/adjunkt i datavetenskap (99309)
1999-03-30Två universitetslektor/adjunkt i programvaruteknik (99310)
1999-03-19Doktorand i datavetenskap (99404)
1999-03-16Universitetsektor i litteraturvetenskap (48-97)
1999-03-15Högskolesekreterare (99603)
1999-03-15Högskolesekreterare (99601)
1999-02-02Högskolesekreterare (98637)
1999-02-01Universitetslektor/adjunkt i elektroteknik (98228)
1999-01-28Datatekniker (98736)
1999-01-25Universitetsadjunkt i statistik (98340)
1999-01-20Amanuens i datavetenskap, MDA (98538)
1999-01-20Amanuens inom ADB (98539)
1999-01-04Bibliotekarie (98642)
1999-01-01Universitetsadjunkt i matematik (98341)
1998-12-30Universitetslektor i teletransmission (53-97)
1998-12-30Doktorand inom datorsystemteknik (98426)
1998-12-30Universitetslektor i datavetenskap (51-97)
1998-12-16Universitetsadjunkt inom strukturmekanik (98327)
1998-11-30Professur i engelska, litteraturvetenskaplig inr. (23-97)
1998-11-30Universitetsadjunkt i signalbehandling (98332)
1998-11-17Universitetsadjunkt i elektroteknik (98320)
1998-09-15Professur i datalogi (20-97)
1998-08-31Doktrorandtjänster i arbetsvetenskap (98419)
1998-08-11Amanuens i ekonomi (98517)
1998-08-10Prorektor (98209)
1998-08-06Amanuens i datavetenskap inr. MDA (98523)
1998-07-20Amanuenser, signalbehandling (98518)
1998-06-30Professur i programvaruteknik (21-97)
1998-06-29Systemtekniker, driftsansvarig (57-97)
1998-06-26Tre universitetsadjunkter i arbetsvetenskap (98322)
1998-06-22Högskolesekreterare (98621)
1998-06-19Universitetslektor i företagsekonomi (32-97)
1998-06-17Tre Doktorandtjänster i engelska (98416)
1998-06-09Universitetslektor i maskinteknik (25-97)

|