Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Under tillsättning

Tjänster som är under tillsättning (ansökningstiden har gått ut) på Blekinge Tekniska Högskola.

Ansöknings-
datum
Tjänst
2015-04-17Projektkoordinator (BTH 3.1.3-0139-2015)
2015-04-12Fyra universitetsadjunkter i omvårdnad (BTH 3.1.1-0057-2015, BTH 3.1.1-0058-2015, BTH 3.1.1-0059-2015, BTH 3.1.1-0060-2015)
2015-04-12Fyra universitetslektorer i omvårdnad (BTH 3.1.1-0061-2015, BTH 3.1.1-0062-2015, BTH 3.1.1-0063-2015, BTH 3.1.1-0064-2015)
2015-04-05Doktorand inom radio/radarfjärranalys / Ph.D. student in radio/radar remote sensing (BTH 3.1.2–0103-2015)
2015-03-31Universitetslektor i datavetenskap (BTH 3.1.1-0015-2015)
2015-03-31Doktorand med inriktning mot hållbar produktutveckling med speciellt fokus på tidig produktutvecklingsfaser/PhD student with focus on Sustainable Product Development (BTH 3.1.2-0072-2015)
2015-03-31Universitetslektor i Datavetenskap (BTH 3.1.1-0016-2015)
2015-03-31Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0014-2015)
2015-03-31IT-CHEF (BTH 3.1.3-0095-2015)
2015-03-10Två universitetsadjunkter i strategiskt ledarskap för hållbarhet (BTH 3.1.1-0068-2015, BTH 3.1.1-0069-2015)
2015-02-18Universitetsqdjunkt i medieteknik (BTH 3.1.1-0378-2014)
2014-12-15Doktorand (senare del) i Datavetenskap med inriktinig mot datasäkerhet (BTH-3.1.2-0347-2014)
2014-11-09Två universitetslektorer i programvaruteknik/Two senior lecturer positions in software engineering (BTH-3.1.1-0224-2014, BTH-3.1.1-0225-2014)
2014-11-09Två postdoktorer i programvaruteknik/Two post doc positions in software engineering (BTH-3-1.5-0222-2014,BTH-3.1.5-0223-2014)
2014-10-22Universitetslektor i industriell ekonomi och management (BTH 3.1.1- 0228-2014)
2014-09-30Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0070-2014)

|