Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Under tillsättning

Tjänster som är under tillsättning (ansökningstiden har gått ut) på Blekinge Tekniska Högskola.

Ansöknings-
datum
Tjänst
2014-12-15Doktorand (senare del) i Datavetenskap med inriktinig mot datasäkerhet (BTH-3.1.2-0347-2014)
2014-11-24Postdoktor i Datavetenskap (BTH-3.1.5-0274-2014)
2014-11-09Två universitetslektorer i programvaruteknik/Two senior lecturer positions in software engineering (BTH-3.1.1-0224-2014, BTH-3.1.1-0225-2014)
2014-11-09Två postdoktorer i programvaruteknik/Two post doc positions in software engineering (BTH-3-1.5-0222-2014,BTH-3.1.5-0223-2014)
2014-10-31Universitetslektor i Dataveteskap/Senior lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0067-2014)
2014-10-26Personalhandläggare (BTH-3.1.1-0264-2014)
2014-10-22Universitetslektor i industriell ekonomi och management (BTH 3.1.1- 0228-2014)
2014-10-07Tre Trainees (sjuksköterskor) (BTH 3.1.4-0241--0242-2014)
2014-10-06Postdoktor I maskinteknik med inriktning mot innovativ produktutveckling (BTH 3.1.5-0226-2014)
2014-09-30Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0070-2014)
2014-09-01Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0147-2014)
2014-09-01Postdoktor i Datavetenskap (BTH 3.1.5-0148-2014)
2014-09-01Doktorand i datavetenskap (BTH 3.1.2-0187-2014)
2014-09-01Doktorand i datorsystemteknik (BTH 3.1.2-0188-2014)
2014-09-01Doktorand i datavetenskap (BTH 3.1.2-0189-2014)
2014-05-09Doktorand i Datorsystemteknik/PhD student position in Computer System Engineering (BTH3.1.2-0072-2014)
2014-04-30Universitetsadjunkt i Stategisk hållbar utveckling (BTH-3.1.1-0237-2013)
2014-04-30Universitetslektor i Strategisk hållbar utveckling (BTH-3.1.1-0238-2013)
2014-04-28Universitetslektor i Datavetenskap/Senior lecturer in Computer Science (BTH3.1.1-0068-2014)
2014-04-15Postdoktor inom innovativ produktutveckling och modellering (BTH-3.1.2-0147-2013)
2014-03-09Professor i omvårdnad/vårdvetenskap (BTH 3.1.1-0195-2013)

|