Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Under tillsättning

Tjänster som är under tillsättning (ansökningstiden har gått ut) på Blekinge Tekniska Högskola.

Ansöknings-
datum
Tjänst
2016-02-01Doktorand inom tillämpad hälsoteknik med inriktning mot mHealth (mobile health) (BTH 3.1.2-0410)
2016-02-01Två doktorander inom Tillämpad hälsoteknik med inriktning mot omvårdnad (BTH 3.1.2-0411-2015, BTH 3.1.2-0412-2015)
2016-02-01Doktorandtjänst inom radio/radarfjärranalys / Ph.D. student in radio/radar remote sensing (BTH 3.1.2-0434-2015)
2016-01-31Professor i medieteknik (BTH 3.1.1-0305-2015)
2016-01-31Doktorand i datavetenskap/PhD student position in Computer Science (BTH 3.1.2-0392-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0307-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0308-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0309-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0310-2015)
2016-01-15Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD Student Positions in Software Engineering (Anställning nr 1 BTH 3.1.2-0368-2015, Anställning nr 2 BTH 3.1.2-0369-2015)
2016-01-11Universitetslektor i fysisk planering (BTH 3.1.1-0299-2015)
2016-01-11Professor i medieteknik (BTH 3.1.1-0304-2015)
2015-12-18Universitetsadjunkt i maskinteknik - datorstödd inom produktutveckling (BTH 3.1.1-0374-2015)
2015-12-15Två postdoktorer i programvaruteknik/Two Postdoctoral Positions in Software Engineering (BTH 3.1.5-0313-2015 samt BTH 3.1.5-0314-2015)
2015-12-15Postdoktor i programvaruteknik/Postdoctoral Position in Software Engineering (BTH 3.1.5-0315-2015)
2015-12-15Universitetsadjunkt i programvaruteknik/Lecturer in Software Engineering (BTH 3.1.1-0312-2015)
2015-12-15Universitetsadjunkt i programvaruteknik/Lecturer in Software Engineering (BTH 3.1.1-0311-2015)
2015-12-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0352-2015)
2015-12-15Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD Student Positions in Software Engineering (BTH 3.1.2-0353-2015 samt BTH 3.1.2-0354-2015)
2015-12-15Postdoktor i matematik (BTH 3.1.5-0383-2015)
2015-12-01Universitetsadjunkt i tillämpad signalbehandling (BTH 3.1.1-0180-2015)
2015-10-19Doktorand inom innovativ produktutveckling och modellering (BTH 3.1.2-0296-2015)
2015-09-15Två universitetsadjunkter i programvaruteknik (BTH 3.1.1-0224-2015, BTH 3.1.1-0240-2015)
2015-08-17Doktorand till institutionen för matematik och naturvetenskap (BTH 3.1.2-0200-2015)
2015-08-17Doktorand till institutionen för matematik och naturvetenskap (BTH 3.1.2-0202-2015)
2015-07-27Universitetslektor i maskinteknik (BTH 3.1.1-0145-2015)

|