Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Under tillsättning

Tjänster som är under tillsättning (ansökningstiden har gått ut) på Blekinge Tekniska Högskola.

Ansöknings-
datum
Tjänst
2016-05-31Universitetslektor i datavetenskap/Senior Lecturer Computer Science (BTH 3.1.1-0002-2016)
2016-04-30Postdoktor i datavetenskap / Postdoctoral Researcher in Computer Science (BTH 3.1.5-0003-2016)
2016-04-30Doktorand i datavetenskap/PhD student position in Computer Science (BTH 3.1.2-0057-2016)
2016-04-15Postdoktor i Datavetenskap/Post Doc position in Computer Science (BTH 3.1.5-0058)
2016-04-04Doktorand inom tillämpad hälsoteknik med inriktning mot mHealth (mobile health) (BTH 3.1.2-0410)
2016-03-22Doktorand inom strategisk hållbar utveckling med fokus på hållbar produktutveckling (BTH 3.1.2-0086-2016)
2016-03-21Universitetslektor i strategisk hållbar utveckling/Senior Lecturer in Strategic Sustainable Development (BTH 3.1.1-0375-2015)
2016-03-09Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot audiella uttryck (BTH 3.1.1-0005-2016)
2016-03-09Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot visuella uttryck (BTH 3.1.1-0006-2016)
2016-03-07Internationell koordinator (BTH 3.1.3-0075-2016)
2016-03-06Två universitetsadjunkter i klinisk medicin (BTH 3.1.1-0008-2016, BTH 3.1.1-0009-2016)
2016-03-06Två universitetsadjunkter i omvårdnad (BTH 3.1.1-0010-2016, BTH 3.1.1-0011-2016)
2016-02-29Fyra universitetslektorer i omvårdnad (BTH 3.1.1-0403-2015, BTH 3.1.1-0404-2015-2016, BTH 3.1.1-0405-2016, BTH 3.1.1-0406-2016)
2016-02-29Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer Computer Science (BTH 3.1.1-0001-2016)
2016-02-29Postdoktor i telekommunikationssystem (BTH 3.1.5-0069-2016)
2016-02-23Postdoktor i maskinteknik/innovativ produktutveckling (BTH 3.1.5-0054-2016)
2016-02-18Ekonom (BTH 3.1.3-0046-2016)
2016-02-15Universitetslektor i radarfjärranalys (BTH 3.1.1-0007-2016)
2016-02-15Universitetsadjunkt i fysik (BTH 3.1.1-0004-2016)
2016-02-01Två doktorander inom Tillämpad hälsoteknik med inriktning mot omvårdnad (BTH 3.1.2-0411-2015, BTH 3.1.2-0412-2015)
2016-02-01Doktorandtjänst inom radio/radarfjärranalys / Ph.D. student in radio/radar remote sensing (BTH 3.1.2-0434-2015)
2016-01-31Professor i medieteknik (BTH 3.1.1-0305-2015)
2016-01-31Doktorand i datavetenskap/PhD student position in Computer Science (BTH 3.1.2-0392-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0307-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0308-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0309-2015)
2016-01-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0310-2015)
2016-01-15Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD Student Positions in Software Engineering (Anställning nr 1 BTH 3.1.2-0368-2015, Anställning nr 2 BTH 3.1.2-0369-2015)
2016-01-11Universitetslektor i fysisk planering (BTH 3.1.1-0299-2015)
2016-01-11Professor i medieteknik (BTH 3.1.1-0304-2015)
2015-12-18Universitetsadjunkt i maskinteknik - datorstödd inom produktutveckling (BTH 3.1.1-0374-2015)
2015-12-15Två postdoktorer i programvaruteknik/Two Postdoctoral Positions in Software Engineering (BTH 3.1.5-0313-2015 samt BTH 3.1.5-0314-2015)
2015-12-15Universitetsadjunkt i programvaruteknik/Lecturer in Software Engineering (BTH 3.1.1-0312-2015)
2015-12-15Universitetsadjunkt i programvaruteknik/Lecturer in Software Engineering (BTH 3.1.1-0311-2015)
2015-12-15Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering (BTH 3.1.1-0352-2015)
2015-12-15Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD Student Positions in Software Engineering (BTH 3.1.2-0353-2015 samt BTH 3.1.2-0354-2015)
2015-12-15Postdoktor i matematik (BTH 3.1.5-0383-2015)
2015-12-01Universitetsadjunkt i tillämpad signalbehandling (BTH 3.1.1-0180-2015)
2015-10-19Doktorand inom innovativ produktutveckling och modellering (BTH 3.1.2-0296-2015)
2015-08-17Doktorand till institutionen för matematik och naturvetenskap (BTH 3.1.2-0200-2015)
2015-07-27Universitetslektor i maskinteknik (BTH 3.1.1-0145-2015)

|