Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i tillämpad signalbehandling

Ledigkungörelse 11/10/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0180-2015

Sista ansökningsdag: 12/01/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för tillämpad signalbehandling (TISB)

Kontaktperson: Ingvar Claesson


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Universitetsadjunkt i tillämpad signalbehandling

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för tillämpad signalbehandling i Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0180-2015

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning inom:

-          Signalbehandling

-          Digitalteknik

-          Analog- och digital elektronik

Inom arbetsuppgifterna ingår även handledning av projektarbeten och examensarbeten, i huvudsak på kandidatnivå samt kursutveckling. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning sker på svenska men även engelska kan förekomma.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Avlagd civilingenjörsexamen eller masterexamen med inriktning mot signalbehandling eller motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, tex när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den sökande ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är:

  • Praktisk erfarenhet av undervisning och kursutveckling på universitet/högskola
  • Praktisk erfarenhet av elektronikkonstruktion
  • Erfarenhet av forskning inom relevant område.
  • Kunna uttrycka sig både på svenska och engelska i skrift och tal

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Prefekt Ingvar Claesson, tel 0455-385714 Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0180-2015  senast  2015-12-01-. Skicka ansökan till diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|