Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i fysisk planering med inriktning mot landskapsplanering

Ledigkungörelse 06/10/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0182-2015

Sista ansökningsdag: 08/17/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för fysisk planering (TIFP)

Kontaktperson: Abdellah Abarkan

Tjänsten tillsatt med: Lina Berglund Snodgrass

Antal sökande:

Beslutsdatum: 11/05/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i fysisk planering med inriktning mot landskapsplanering:

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för fysisk planering

 

Diarienr BTH  3.1.1-0182-2015

 

Arbetsbeskrivning:

Anställningen som universitetsadjunkt utlyses inom huvudområdet för fysisk planering. Innehavare av tjänsten förväntas att inom den befintliga mångvetenskapliga miljön arbeta med undervisning i landskapsplanering och handledning av studenter på grund- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling med inriktning mot landskapsarkitektur och landskapsplanering, samt undervisning i projektkurser och fokuskurser där landskapsplaneringens teori och metod är grundläggande. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i programutveckling, med ett fokus på en förstärkt profilering inom landskapsplaneringens teori och metod. Innehavare av tjänsten förväntas även initiera, utveckla och bedriva forskning/forskarstudier inom huvudområdet för fysisk planering med inriktning mot materialisering, styrning och förvaltning av landskap. Även medverkan i planering, genomförande och dokumentation av seminarier ingår i arbetsuppgifterna. I tjänsten ingår också att utveckla internationella kontaktnät, både inom forskning, utbildning och praktik.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskilt meriterande är (viktigaste först):

  • Sökande skall ha examen i landskapsplanering
  • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i fysisk planering.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegruppen
  • Forskningserfarenhet inom området är meriterande
  • Praktisk erfarenhet av planering och gestaltning är meriterande
  • God visad förmåga att utveckla nätverk inom forskning, utbildning och praktik, både nationellt och internationellt.
  • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTHs profil, varför dokumenterad kunskap inom området för hållbarutveckling är meriterande.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Ämnesföreträdare och prefekt professor Abdellah Abarkan, 0455-385355, abdellah.abarkan@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0182-2015 senast 2015- 08-17. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

Telefon: 0455-385000. E-post: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet

BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

 

 

 

Redigera
|