Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsqdjunkt i medieteknik

Ledigkungörelse 01/27/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0378-2014

Sista ansökningsdag: 02/18/2015

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för teknik och estetik (DITE)

Kontaktperson: Peter Ekdahl

Tjänsten tillsatt med: Annika Olofsdotter Bergström

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 05/27/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i medieteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för teknik och estetik, Karlshamn

Diarienr: BTH 3.1.1-0378-2014

Arbetsbeskrivning:

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och utvecklingsarbete samt planering av kurser inom medieteknik med inriktning speldesign.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Andra bedömningsgrunder

  • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning och utvecklingsarbete mellan kunskapsområden inom medieteknik och teknovetenskapliga studier.
  • Erfarenhet av forskarutbildning är meriterande.
  • Dokumenterad erfarenhet av handledning av team i gestaltande produktionsprocesser.
  • Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av speldesign
  • God kännedom om och nätverk inom den digitala mediebranschen nationellt och internationellt
  • Goda kunskaper i svenska och engelska

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Snarast möjligt

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Peter Ekdahl, prefekt, tel 0454-385909. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0378-2014 senast 2015-02-18

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|