Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom tillämpad hälsoteknik med inriktning mot mHealth (mobile health)

Ledigkungörelse 12/10/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0410

Sista ansökningsdag: 04/04/2016

Varaktighet:

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (TIHA)

Kontaktperson: Johan Sanmartin Berglund


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand inom Tillämpad hälsoteknik med inriktning mot mHealth (mobile health)

med placering vid Institutionen för hälsa i Karlskrona

Diarenr: BTH 3.1.2-0410-2015

Arbetsbeskrivning:

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i institutionens forskningsprojekt samt undervisning inom institutionens verksamhetsområde och/eller gemensamt arbete inom institutionen.  Den sökandes forskarutbildning kommer att vara inriktad mot nationella och internationella forskningsprojekt som institutionen för hälsa vid BTH är involverade i och knuten till etablerade handledare i projekten. Anställningen innebär arbete med datainsamling, och forskning kring design och utveckling av mobil teknik i ett hälsosammanhang för äldre personer med kognitiv nedsättning.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer:

  • Masterutbildning inom något ämne i fältet tillämpad informationsteknologi gärna med inriktning mot interaktionsdesign och/eller mHealth (mobile health) applikationer.
  • Vana vid att arbeta nära användare i en designprocess är meriterande.
  • God datorvana och erfarenhet av att arbeta med databasprogram. Goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Tillträde:

Snarast efter överenskommelse.

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta professor Johan Berglund, tel. 0455-385471, universitetslektor Peter Anderberg, tel. 0455-385436 eller prefekt Doris Bohman, tel. 0455-385404. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-385492.

Ansökan ska innehålla:

Uppgift om tidigaste tillträdesdag
Styrkt meritsammanställning
Bevittnade kopior av betyg och examensbevis
En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i relevant område.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 4 april 2016. Skicka ansökan till E-post: diarium@bth.se.


Blekinge Tekniska Högskola, BTH,

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter - fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Redigera
|