Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom radio/radarfjärranalys / Ph.D. student in radio/radar remote sensing

Ledigkungörelse 03/10/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2–0103-2015

Sista ansökningsdag: 04/05/2015

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Vanja Lindberg

Tjänsten tillsatt med: Thomas Sievert

Antal sökande: 20

Beslutsdatum: 12/18/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand inom radio/radarfjärranalys

med placering vid institutionen för matematik och naturvetenskap

Allmänt:

Projektet som doktoranden kommer att jobba i bedrivs i samarbete med ledande svenska företag inom fjärranalys och stöds ekonomiskt av KK-stiftelsen. Syftet med forskningen är att förbättra dagens och morgondagens fjärranalyssystem monterade på satelliter och flygplan. Resultaten kommer att förbättra Radio Occultations systemen (RO) som använder globala satellitnavigationssignaler (GNSS) för att avbilda atmosfären från satellit och SAR-system som används för att med hög upplösning avbilda förändringar som sker på jordytan

Arbetsuppgifter:

Forskningen avser att ta fram nya metoder för att förbättra bildkvalitén från Dopplermätningssystem som använder radio/radar. Doktoranden kommer att inrikta sig på inversionsalgoritmer för RO. I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i institutionens forskningsprojekt samt undervisning och/eller institutionsarbete.

Önskvärda kvalifikationer:

Sökande har civilingenjörsexamen eller masterexamen i teknisk matematik, teknisk fysik, elektroteknik eller motsvarande. Sökande måste ha goda kunskaper i matematik och det är meriterande med goda kunskaper i signalbehandling, reglerteknik eller dylikt. Det är även meriterande med kunskaper i programmering, elektromagnetisk fältteori och vågutbredning.

 

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

 

Tillträde:

2015-05-01 eller enligt överenskommelse.

 

Omfattning:

100 %

 

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

 

Övrigt:

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.2-0103-2015 senast 2015-04-05.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via
epost till diarium@bth.se.

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Vanja Lindberg, tel. 0455-38 54 38 eller Mats Pettersson, tel. 0455-38 57 28, mats.pettersson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet

BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

 


 

Ph.D. student in radio / radar remote sensing

at BTH, Blekinge Institute of Technology

 

The position is currently placed within the department of Mathematics and Natural Science

Background:

The project doctoral student will work in done in collaboration with leading Swedish companies in remote sensing and financially supported by the Swedish Knowledge Foundation. The aim of the research is to improve current and future remote sensing systems mounted on satellites and aircraft. The results will improve Radio Occultations systems (RO) using global satellite navigation signals (GNSS) for imaging the atmosphere from satellite and SAR systems used to obtain high-resolution image changes taking place on the earth's surface.

Work description:

The research intends to develop new methods to improve the picture quality from Doppler measurement system that uses radio / radar. The student will focus on the inversion algorithms for RO. The position refers to research studies, work in the department's research and teaching and / or institutional work

Qualifications:

Applicants have engineering degree or Master's degree in Engineering Mathematics, Engineering Physics, Electrical Engineering or equivalent. Applicants must be proficient in math and it is an advantage with a good knowledge of signal processing, control theory or the like. There is also an advantage with programming skills, electromagnetic theory and wave propagation.

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

Application:

Reference number: BTH 3.1.2-0103-2015

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by 2015-04-05 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

 

Contact persons for more information about the position:

Vanja Lindberg, tel. +46 455 385438 or Mats Pettersson, tel. +46 455 385728, mats.pettersson@bth.se. Union representatives are Mikael Åsman (SACO), +46 455 385720 and Monika Nilsson (TCO), tel. +46 455 385440.


BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.

BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. BTH has app. 5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at http://www.bth.se

 

We welcome your application

Redigera
|