Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i industriell ekonomi och management

Ledigkungörelse 10/01/2014

Diarienummer: BTH 3.1.1- 0228-2014

Sista ansökningsdag: 10/22/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för industriell ekonomi (TIEK)

Kontaktperson: Marie Aurell

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 07/01/2015


Universitetslektor i industriell ekonomi och management

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

 

med för närvarande placering vid institutionen för industriell ekonomi i Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.1- 0228-2014

 

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar undervisning/handledning samt utveckling av utbildning inom industriell ekonomi, särskilt med inriktning teknologi, innovation och industriell dynamik. Dessutom förväntas medverkan i forskningsverksamhet samt övrigt utvecklingsarbete inom industriell ekonomi och management.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid, i nämnd ordning:

  • Erfarenhet av forskning, undervisning och utvecklingsarbete från innovations-/entreprenörskapsområdet, särskilt med koppling till teknikintensiva branscher. Specifikt är forskningserfarenhet inom frågeställningar kring förutsättningar för och effekter av företags innovationsverksamhet meriterande.
  • Utbildningsbakgrund inom teknik är meriterande.
  • God förmåga att hantera både kvantitativ och kvalitativ metod.
  • Erfarenhet av undervisning på engelska samt av nätbaserad undervisning.
  • Visad god samarbetsförmåga och flexibilitet, då innehavaren av tjänsten förutsätts fungera väl gentemot både kollegor och studenter.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Snarast

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar om anställningen:

Prefekt Marie Aurell, 0455-385609, marie.aurell@bth.se. Fackliga företrädare är

Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 22 oktober 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|