Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Fyra universitetsadjunkter i omvårdnad

Ledigkungörelse 02/20/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0057-2015, BTH 3.1.1-0058-2015, BTH 3.1.1-0059-2015, BTH 3.1.1-0060-2015

Sista ansökningsdag: 04/12/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 4

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (HIHA)

Kontaktperson: Doris Bohman

Tjänsten tillsatt med: Catarina Augustsson, Åsa Lindholm Davidsson

Antal sökande:

Beslutsdatum:


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Fyra universitetsadjunkter i omvårdnad

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona

Anställning nr 1: Diarienr BTH 3.1.1-0057-2015

Anställning nr 2: Diarienr BTH 3.1.1-0058-2015

Anställning nr 3: Diarienr BTH 3.1.1-0059-2015

Anställning nr 4: Diarienr BTH 3.1.1-0060-2015

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår främst undervisning inom sjuksköterskeprogrammet och i fristående kurser på grundnivå. Vid undervisningen i sjuksköterskeprogrammet används problembaserat lärande (PBL). Vidare ingår föreläsningar, handledning, medverkan i och ansvar för seminarier och examinationer samt kontinuerlig pedagogisk-, ämnes- och kursutveckling. Därutöver omfattar anställningen samverkan med företrädare för professionsområdet och det omgivande samhället. Vissa administrativa uppgifter förekommer. Undervisning kan ske på engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

  • Magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap
  • Avlagd sjuksköterskeexamen
  • Högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller dokumenterad pedagogisk skicklighet.

 

Andra bedömningsgrunder

Särskild meriterande är:

  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter
  • Medverkan i genomförande av, och uppvisad pedagogisk skicklighet i, problembaserad/problemorienterad undervisning
  • Erfarenhet av och intresse för att integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning
  • Kompetens att undervisa på engelska

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Prefekten vid institutionen för hälsa, Doris Bohman, tel 0455-385404, doris.bohman@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senst 2015-04-12. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|