Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två universitetsadjunkter i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Ledigkungörelse 02/20/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0068-2015, BTH 3.1.1-0069-2015

Sista ansökningsdag: 03/10/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för strategisk hållbar utveckling (TISU)

Kontaktperson: Göran Broman

Tjänsten tillsatt med: Elaine Daly, Pieree Johnson

Antal sökande: 6

Beslutsdatum:


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två universitetsadjunkter i strategiskt ledarskap för hållbarhet

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling

 

Anställning nr 1:  Diarienr BTH 3.1.1—0068-2015

Anställning nr 2:  Diarienr BTH 3.1.1—0069-2015

 

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar pedagogiskt arbete inom huvudområdet strategiskt ledarskap för hållbarhet. Detta inkluderar undervisning, program- och kursutveckling, kursansvar, framtagande eller bearbetning av läromedel, programledningsarbete, marknadsföring, medverkan i antagningsprocesser och samverkan med externa partners genom t.ex. projekt, uppdragsutbildning och alumniverksamhet. Huvudområdet är centrerat kring ett nytt systemvetenskapligt och tvärvetenskapligt angreppssätt för strategiskt ledarskap för hållbarhet som kombinerar metodik för strategisk hållbar utveckling med metodik för ledarskap, organisatoriskt lärande och förändringsarbete i komplexa sammanhang. Undervisningen inkluderar t.ex. föreläsningar, övningar, handledning av grupparbeten, personlig coaching, faciliterad dialog och reflektion, och eftersträvar att stödja ett transformativt lärande bland studenter med starkt diversifierad utbildningsbakgrund, professionell bakgrund och kulturell bakgrund. Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera över tid. Undervisningen sker engelska.

 

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller har dokumenterad pedagogisk skicklighet.

 

Andra bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är:

  • högskoleexamen inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet;
  • dokumenterad flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet till stöd för ett transformativt lärande i en diversifierad lärandemiljö;
  • dokumenterad flerårig praktisk arbetslivserfarenhet (inom privat och/eller offentlig sektor), inklusive teamutveckling, ledarskap och projektledning;
  • mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Tillsvidare.

Kontaktperson:

Prefekt Göran Broman, tel. 0455-38 55 04 eller goran.broman@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40. 

 

Ansökan

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel. 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-03-10. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling arbetar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan sker med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s vision att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Läs gärna mer om institutionens forskning, utbildning och samverkan här: www.bth.se/tisu.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

 

 

Välkommen med din ansökan

Två universitetsadjunkter i strategiskt ledarskap för hållbarhet

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling

Anställning nr 1: Diarienr BTH 3.1.1—0068-2015

Anställning nr 2: Diarienr BTH 3.1.1—0069-2015

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar pedagogiskt arbete inom huvudområdet strategiskt ledarskap för hållbarhet. Detta inkluderar undervisning, program- och kursutveckling, kursansvar, framtagande eller bearbetning av läromedel, programledningsarbete, marknadsföring, medverkan i antagningsprocesser och samverkan med externa partners genom t.ex. projekt, uppdragsutbildning och alumniverksamhet. Huvudområdet är centrerat kring ett nytt systemvetenskapligt och tvärvetenskapligt angreppssätt för strategiskt ledarskap för hållbarhet som kombinerar metodik för strategisk hållbar utveckling med metodik för ledarskap, organisatoriskt lärande och förändringsarbete i komplexa sammanhang. Undervisningen inkluderar t.ex. föreläsningar, övningar, handledning av grupparbeten, personlig coaching, faciliterad dialog och reflektion, och eftersträvar att stödja ett transformativt lärande bland studenter med starkt diversifierad utbildningsbakgrund, professionell bakgrund och kulturell bakgrund. Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera över tid. Undervisningen sker engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller har dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Andra bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är:

· högskoleexamen inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet;

· dokumenterad flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet till stöd för ett transformativt lärande i en diversifierad lärandemiljö;

· dokumenterad flerårig praktisk arbetslivserfarenhet (inom privat och/eller offentlig sektor), inklusive teamutveckling, ledarskap och projektledning;

· mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Tillsvidare.

Kontaktperson:

Prefekt Göran Broman, tel. 0455-38 55 04 eller goran.broman@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel. 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-03-10. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling arbetar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan sker med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s vision att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Läs gärna mer om institutionens forskning, utbildning och samverkan här: www.bth.se/tisu.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|