Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Professor i medieteknik

Ledigkungörelse 11/24/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0304-2015

Sista ansökningsdag: 01/11/2016

Varaktighet: tv

Omfattning:

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för teknik och estetik (DITE)

Kontaktperson: Peter Ekdahl


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Professor i medieteknik med inriktning mot design i digitala medier till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för teknik och estetik, Karlshamn

Diarienr BTH 3.1.1-0304-2015

Arbetsbeskrivning:

Anställningen avser en professur i medieteknik med inriktning mot design i digitala medier.

Design i digitala medier avser gestaltande och verklighetsproducerande processer där digitala, fysiska och sociala material kombineras till önskvärda helheter.

I anställningen ingår att utveckla forsknings- och utbildningsmiljön i medieteknik vid campus Karlshamn, tillsammans med befintliga forskare och lärare samt forskningsområdet medieteknik med inriktning mot digital infrastruktur.

Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med kommunen, NetPort Science Park, företag och civilsamhället. Samarbetet inom Netport Science Park kommer att förstärkas de närmaste åren genom projektering av nytt forskningscentrum.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Andra bedömningsgrunder:

  • Dokumenterad erfarenhet av posthumanistisk design, metodutveckling och forskning med inriktning mot digital teknik
  • Dokumenterad kvalité och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande
  • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med relevanta aktörer inom medietekniksektorn eller motsvarande
  • Dokumenterad erfarenhet av att söka och beviljas extern finansiering
  • Dokumenterade mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Först bedöms ämneskompetensen och därefter i lika mån den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Peter Ekdahl, prefekt, peter.ekdahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 58 92.. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-01-11. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|