Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom strategisk hållbar utveckling med fokus på hållbar produktutveckling

Ledigkungörelse 03/01/2016

Diarienummer: BTH 3.1.2-0086-2016

Sista ansökningsdag: 03/22/2016

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för strategisk hållbar utveckling (TISU)

Kontaktperson: Göran Broman


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand inom strategisk hållbar utveckling med fokus på hållbar produktutveckling

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling i Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.2-0086-2016

Forskargruppen:

Forskargruppen utvecklar metodik för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Vår forskning och våra utbildningar attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Allt vårt forskningsarbete sker genom samverkansprojekt med partners i näringsliv och samhälle. Läs gärna mer om institutionens forskning, utbildning och samverkan här: www.bth.se/tisu

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår att lära sig arbeta vetenskapligt och publicera resultat i vetenskapliga fora samt att medverka i projekt med industripartners och i utvecklingen av forskningsområdet strategisk hållbar utveckling med fokus på hållbar produktutveckling.

 

Målet med forskningen är att öka industrins förmåga till integrering och implementering hållbarhetsöverväganden i de tidiga produktutvecklingsfaserna genom förbättrat beslutsstöd i den dagliga ingenjörsmiljön. Detta innebär att doktoranden speciellt förväntas bidra till att:

  • Öka mognadsgrad och applicerbarhet för metoder och kriterier som utvecklas i samverkan med industripartners.
  • Utveckla ett modelleringsbaserat beslutsstödsystem som är tillämpbart i tidiga produktutvecklingsfaser.
  • Identifiera hållbarhets- och värdemål samt metoder för att kvantifiera, mäta och visualisera konsekvenserna av olika lösningar.
  • Tydliggöra risk- och värdekonsekvenser utifrån ett socio-ekologiskt hållbarhetsperspektiv när man gör riskanalyser av föreslagna tekniska lösningar.

I doktorandanställningen ingår också annan tjänstgöring (max 20 %). Exempel på arbetsuppgifter kan vara medverkan i kursutveckling och undervisning inom hållbarhetsområdet samt olika former av administrativt arbete.

Kvalifikationer:

  • Magister, master eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot miljövetenskap, hållbarhet, riskanalys och/eller produktutveckling.
  • Kunskap om metodik för strategisk hållbar utveckling och förmåga att tillämpa sådan metodik inom produktutveckling och riskanalys.
  • Hög kommunikativ förmåga, bl.a. förmåga att tydligt presentera frågeställningar och resultat samt att facilitera workshops inom hållbarhetsområdet och ingenjörsområdet.
  • Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp.
  • Pedagogisk förmåga och intresse för undervisning.
  • Flytande svenska och engelska (i tal och skrift).

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Doktorandanställning fram till licentiatexamen, vilket innebär 2,5 år om tjänsten är uppdelad i 80 % forskning och 20 % institutionstid. Om möjligt, med hänsyn till t.ex. finansiering, kan anställningen förlängas fram till doktorsexamen.

Omfattning

100%

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Göran Broman, tel. 0455-385504, e-post: goran.broman@bth.se eller forskningsområdesledare för hållbar produktutveckling Sophie Hallstedt,

tel. 0455-38 55 11, e-post: sophie.hallstedt@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-385492.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-03-22 via epost till diarium@bth.se.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

Redigera
|