Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Kvalitetsutvecklare

Ledigkungörelse 11/12/2015

Diarienummer: BTH 3.1.3-0372-2015

Sista ansökningsdag: 11/26/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Ledningsenheten (HLED)

Kontaktperson: Eva Pettersson

Tjänsten tillsatt med: Ulrica Skagert

Antal sökande: 7

Beslutsdatum: 12/18/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Kvalitetsutvecklare

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Diarienr BTH 3.1.3-0372-2015

 

Arbetsbeskrivning:

Kvalitetsutvecklaren arbetar med högskolans centrala kvalitets- och utbildningsutveckling, vilket innefattar uppgifter inom såväl kvalitetssystem som högskolepedagogisk utveckling. Du arbetar med utveckling av verktyg och processer för främjande av kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå och med pedagogisk kompetensutveckling för högskolans undervisande personal. Det rör allt ifrån utvärderingar, remissvar och målmatriser till undervisning, kurs- och programutveckling och pedagogisk meritering.

 

Kunskapsmässigt har du en gedigen akademisk bas som genomsyrar ditt arbetssätt; alltifrån ett vetenskapligt förhållningssätt till bred kunskap om högre utbildning, dess ramverk och förutsättningar. Du kan bidra till omvärldsbevakning, uppdatera styrande och stödjande dokument samt utveckla och leda kurs- och seminarieverksamhet för högskolans undervisande personal.

 

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER

I första hand söker vi dig som är disputerad och har flera års erfarenhet av såväl utbildningsrelaterat kvalitetssäkringsarbete som högskolepedagogisk verksamhet. Du har erfarenhet av myndighetsutövning, utveckling av verktyg och processer för främjande av kvalitetsutveckling och har drivit kvalitetssäkringsprojekt inom högre utbildning. Du har bred undervisningserfarenhet och har handlett högskolepedagogiska arbeten på avancerad nivå. Du har minst 15 hp i högskolepedagogik och gedigen kunskap om pedagogisk forskning (scholarship of teaching and learning).

 

Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av samordning av kvalitetsutvärderingar av utbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete inom ingenjörsutbildningar, särskilt arbete inom ramverket CDIO, och pedagogiskt meriteringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, omdöme och lyhördhet. Du måste kunna arbeta självständigt likväl som du måste kunna fungera bra i grupp. Det är också viktigt att du har initiativkraft och kan driva frågor. Vidare har du har goda språkkunskaper och är noggrann och strukturerad.

 

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tillsvidare.

Kontaktperson:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta vicerektor Eva Pettersson, tel. 0455-385425. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-385720 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-385492

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-11-26

Skicka ansökan till: E-post: diarium@bth.se

Redigera
|