Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i maskinteknik

Ledigkungörelse 11/01/2012

Diarienummer: PERS 421-0126-2012

Sista ansökningsdag: 11/20/2012

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Mats Walter

Tjänsten tillsatt med: Marco Bertoni

Antal sökande: 2

Beslutsdatum: 04/03/2013


UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIK

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap, avdelningen för maskinteknik i Karlskrona

Diarienr: PERS 421-0126-2012

Arbetsuppgifter:

Undervisning i maskinteknik, exempelvis inom produktutveckling, produkt-tjänstesystem, konstruktion, strukturanalys, optimering och produktionsteknik. Delta i forskningsprojekt inom avdelningens forskningsområde samt initiera nya projekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som:

- har visat pedagogisk skicklighet

- har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, eller

- uppvisat någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna

Som bedömningsgrund skall gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskilt meriterande är:

- Dokumenterad erfarenhet av industrinära forskning

- Dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt (forskning och projektledning)

- Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och driva universitetskurser inom det maskintekniska området

- Goda kunskaper om kunskapsbaserade ingenjörsmetoder och dess applikationer

- Goda kunskaper inom modell- och värdedriven produktutveckling

- Goda kunskaper inom Business Process Reengineering och Product Lifecycle Management

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Omfattning:

100%

Ansökan

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Meritsammanställning (CV)
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Övrigt den sökande önskar åberopa

 

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med PERS 421-0126-2012 senast den 2012-11-20.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Ansökan senast

2012-11-20

Ange diarienummer:

PERS 421-0126-2012

För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta avdelningschef Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se eller forskningsledare professor Tobias Larsson, tel. 0455-385525, tobias.larsson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

 

Redigera
|