Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i fysisk planering, inriktning mot stadsplanering

Ledigkungörelse 01/23/2014

Diarienummer: BTH-3.1.1-0190-2013

Sista ansökningsdag: 03/31/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för fysisk planering (TIFP)

Kontaktperson: Abdellah Abarkan

Tjänsten tillsatt med: Lena Petersson- Forsberg

Antal sökande: 5

Beslutsdatum: 11/10/2014


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

UNIVERSITETSLEKTOR I FYSISK PLANERING, INRIKTNING MOT STADSPLANERING

med placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona

Diarienr: 3.1.1-0190-2013

Arbetsuppgifter:

Lektoratet utlyses i fysisk planering med inriktning mot stadsplanering. Innehavare av lektoratet i stadsplanering förväntas att inom den befintliga utbildnings- och forskningsmiljön vid institutionen för fysisk planering medverka i utveckling av kunskapsområdet för stadsplanering. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i grund- och forskarutbildning och forskning inom ämnet för fysisk planering med inriktning mot stadsplanering.

Utbildnings- och forskningsmiljön vid institutionen består av ca 270 studenter, ett tiotal doktorander, och av lärare och forskare med kompetens inom t.ex. fysisk planering, arkitektur, landskapsplanering, miljövetenskap, kulturgeografi, urbanteori och -historia, samt i gestaltning av bebyggelse och stadsrum. I flertalet av programmens kurser bedrivs utbildning i lärarlag, därför är god samarbetsförmåga en merit.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Som bedömningsgrund värderas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom fysisk planering, särskilt stadsplanering, i lika mån. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen.

Speciell vikt läggs vid:

  • Erfarenhet av gestaltning av byggnader och stadsrum förvärvad genom utbildning och/eller praktik är meriterande
  • Erfarenhet av nationell och internationell forskningsverksamhet och kontaktnät inom ämnesområdet

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet

Tillsvidare

Omfattning:

100%

Ansökan senast:

2014-03-31

Ange diarienummer:

BTH 3.1.1-0190-2013

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta professor Abdella Abarkan 0455-38 53 55, abdella.arbarkan@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel. 0455-38 50 85.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast den 2014-03-31.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via
epost till diarium@bth.se.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Redigera
|