Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Datavetenskap

Ledigkungörelse 06/26/2013

Diarienummer: BTH 3.1.1-0083-2013

Sista ansökningsdag: 08/12/2013

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Conny Johansson

Tjänsten tillsatt med: Marie Persson

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 03/06/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i Datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola                                           

med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona.

Diarienr  BTH 3.1.1-0083-2013 

Arbetsuppgifter:

Tjänsten är inriktad mot management i hälso- och sjukvård baserad på teori och metod från datavetenskap. Innehavaren av tjänsten förväntas undervisa inom datavetenskap, tillämpad hälsoteknik, och närliggande områden, forska, handleda doktorander, söka extern forskningsfinansiering, samarbeta med offentlig sektor och medverka i pågående projekt fokuserade mot management i hälso- och sjukvård. Undervisning skall kunna ske på både svenska och engelska. Om innehavaren av tjänsten saknar goda kunskaper i svenska eller engelska så förväntas vederbörande att tillägna sig sådana.  

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som: 

-          har visat pedagogisk skicklighet

-          har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, eller

-          uppvisat någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Speciell vikt har publikationsmeriterna (främst journalpublikationer), samt förmågan att attrahera externa medel. 

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först): 

Särskild meriterande är:

  • Erfarenhet av simulationsbaserad och experimentell forskning. 
  • Dokumenterat erfarenhet från undervisning och kursutveckling inom management i hälso- och sjukvård. 
  • Dokumenterat erfarenhet från undervisning inom databasteknik, agentsystem, och lärande system. 
  • Kunskap om organisation och ledarskap inom svensk sjukvård.  

Tillträde:

Efter överenskommelse. 

Varaktighet:

Tillsvidare 

Omfattning:

100 %. 

Ansökan senast:

 2013-08-12 

Ange diarienummer:  

Diarienr BTH 3.1.1-0083-2013 

För mer information:

Du är välkommen att kontakta Sektionschef Conny Johansson, 0454-385824, conny.johansson@bth.se, Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar  

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.  

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”. 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet. 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.  

Välkommen med din ansökan 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00  

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

Redigera
|