Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Fyra universitetslektorer i omvårdnad

Ledigkungörelse 02/20/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0061-2015, BTH 3.1.1-0062-2015, BTH 3.1.1-0063-2015, BTH 3.1.1-0064-2015

Sista ansökningsdag: 04/12/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 4

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (HIHA)

Kontaktperson: Doris Bohman

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 10/09/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Fyra universitetslektorer i omvårdnad:

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona

 

Anställning nr 1: Diarienr BTH 3.1.1-0061-2015

Anställning nr 2: Diarienr BTH 3.1.1-0062-2015

Anställning nr 3: Diarienr, BTH 3.1.1-0063-2015

Anställning nr 4: Diarienr, BTH 3.1.1-0064-2015

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå förekommer undervisning inom specialistutbildning, andra program och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer samt medverkan i kontinuerlig ämnes- och kursutveckling. Forskningen inom BTH/HIHA sker främst inom ”Hållbart aktivt åldrande” samt ”Hälsa & Teknik”. Möjlighet ges att forska i tjänsten, företrädesvis inom dessa miljöer. Viss undervisning kan ske på engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Särskild meriterande är:

  • Disputerad inom omvårdnad/vårdvetenskap.
  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter
  • Erfarenhet från undervisning på sjuksköterskeprogram.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

 

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för hälsa, Doris Bohman, tel 0455-385404, doris.bohman@bth.se.  Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40. 

 

ansökan

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-04-12. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona. Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|