Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i fysik

Ledigkungörelse 01/21/2016

Diarienummer: BTH 3.1.1-0004-2016

Sista ansökningsdag: 02/15/2016

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Vanja Lindberg


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i fysik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för matematik och naturvetenskap i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-0004-2016

Arbetsbeskrivning:

Undervisning på grundläggande nivå och förutbildningsnivå inom fysik och matematik på främst civilingenjörsutbildning och Tekniskt basår. Undervisningen bedrivs på svenska, på både campus och distans. Dessutom kan administrativa uppgifter ingå.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, tex när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder

Den sökande skall ha magisterexamen eller gymnasielärararexamen i fysik, och i examen bör dessutom minst 90 hp matematik ingå. Den sökande skall kunna påvisa kvalitet och bredd i undervisningsmeriter inom fysik och matematik på högskolenivå och förutbildningsnivå. Erfarenhet av undervisning på civilingenjörsutbildning och Tekniskt/Naturvetenskapligt basår är meriterande, likaså erfarenhet av distansundervisning. Den sökande bör också kunna påvisa god samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegrupper.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Bedömningsgrunderna nedan är rangordnade 1-3, med den viktigaste bedömningsgrunden först:

  1. Magisterexamen eller gymnasielärarexamen i fysik och matematik, samt erforderlig högskolepedagogisk utbildning.
  2. Dokumenterad pedagogisk skicklighet och bredd på undervisningsmeriter
  3. Samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegrupper.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tills vidare

Kontaktperson:

Prefekt Vanja Lindberg, tel 0455-38 54 38. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38  54 92.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0004-2016 senast 2016-02-15. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper

Välkommen med din ansökan

Redigera
|