Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i maskinteknik/innovativ produktutveckling

Ledigkungörelse 02/02/2016

Diarienummer: BTH 3.1.5-0054-2016

Sista ansökningsdag: 02/23/2016

Varaktighet: 24 månader

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för maskinteknik (TIMA)

Kontaktperson: Mats Walter


Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i maskinteknik/innovativ produktutveckling

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för maskinteknik i Karlskrona

Arbetsbeskrivning:

I huvudsak delta i forskningsprojekt inom institutionens forskningsområde samt initiera nya projekt. Viss undervisning, exempelvis inom produktutveckling och produkt-tjänstesystem.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder:

  • Dokumenterad erfarenhet av industrinära forskning
  • Dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt (forskning och projektledning)
  • Goda kunskaper om värdebaserade ingenjörsmetoder och dess applikationer
  • Goda kunskaper inom modell- och värdedriven produktutveckling
  • Kunskaper i svenska är meriterande

 

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund skall gälla vetenskaplig skicklighet i första hand och pedagogisk i andra hand. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

24 månader

Kontaktpersoner:

Professor Tobias Larsson, tfn 0455-38 55 25, tobias.larsson@bth.se

Prefekt Mats Walter, tfn 0455-38 55 08, mats.walter@bth.se

Mikael Åsman (SACO), tfn 0455-38 57 20

Stina Valdenäs (TCO), tfn 0455-38 54 92

Ansökan:

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer: BTH 3.1.5-0054-2016 senast den 23 februari. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

Övrigt:

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|