Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Fysisk planering

Ledigkungörelse 01/23/2012

Diarienummer: PERS 421-0004-2012

Sista ansökningsdag: 03/14/2012

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

Kontaktperson: Abdellah Abarkan

Tjänsten tillsatt med: Ebba Högström

Antal sökande: Tre

Beslutsdatum: 12/13/2012


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Universitetslektor i Fysisk planering

med för närvarande placering vid Sektionen för planering och mediedesign i Karlskrona.

Diarienr PERS 421-0004-2012

Arbetsuppgifter

Lektoratet utlyses i fysisk planering med inriktning mot urbana studier. Innehavare av lektoratet förväntas att inom den befintliga mångvetenskapliga miljön ansvara för utveckling av det urbanteoretiska fältet med fokus på samhällsplanering. Urbana studier återfinns på såväl mikro- som makronivå och den koppling som finns mellan dessa. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i grund- och forskarutbildning och forskning inom ämnet för fysisk planering. Miljön är mångvetenskaplig med lärare/forskare inom t.ex. fysisk planering, arkitektur, landskapsplanering, miljövetenskap, regionalutveckling, kulturgeografi, urbanteori och -historia, samt i konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först)

  • Förtrogenhet med forskning inom fältet för urbana studier
  • Kunskap i teoribildning kring stadslandskapets omvandling genom begrepp som gentrifiering, segregering, urban governance, nya urbana rörelser etc
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegruppen
  • Erfarenhet av nationell och internationell forskningsverksamhet och kontaktnät inom ämnesområdet
  • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTHs profil, forskning i hållbarhet inom sociala processer på individ- och samhällsnivå är en merit

Tillträde

Efter överenskommelse.

Varaktighet

Tills vidare

Omfattning

100 %.

Ansökan senast

2012-03-14

Ange diarienummer

PERS 421-0004-2012

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Abdellah Abarkan, 0455-385355, abdellah.abarkan@bth.se eller sektionschef Peter Ekdahl, 0454-385909, peter.ekdahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management".

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|