Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Post doc i programvaruteknik

Ledigkungörelse 10/04/2013

Diarienummer: BTH-3.1.5-0175-2013

Sista ansökningsdag: 10/28/2013

Varaktighet: Två år

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Richard Torkar

Tjänsten tillsatt med: Simon Poulding

Antal sökande: 1

Beslutsdatum: 01/03/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Post doc i programvaruteknik (SBSE – Search Based Software Engineering)

 

Med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona.

 

Diarienr BTH-3.1.5-0175-2013

 

Mer information för sökande finns på: http://www.bth.se/jobb

 

Om oss

Tjänsten är placerad i Software Engineering Research Laboratory vid Sektionen för Datavetenskap och Kommunikation vid Blekinge tekniska högskola.  Vi har en lång tradition inom programvaruteknik med det första utbildningsprogrammet i Sverige inom området. Det startade redan 1990. Under åren har forskningsmiljön i programvaruteknik utvidgats och förstärkts. Forskningsmiljön har en stark internationell prägel med ett 20-tal olika nationaliteter.

 

Forskningsmiljön är rankad som nummer sex i världen i ”systems and software engineering” av ”the Journal of Systems and Software” baserat på publikationer under åren 2004 till 2008. Blekinge tekniska högskola är dessutom ett av tre lärosäten i Europa som gemensamt ger ett Erasmus Mundus master program i programvaruteknik.  Detta är det enda programmet inom programvaruteknik som godkänts för finansiering av Europeiska kommissionen som en del av Erasmus Mundus.

 

Forskningsmiljön är medlem i International Software Engineering Research Network och är mycket stark inom empirisk programvaruforskning. Forskningsmiljön har finansiering från svenska finansiärer, EU och industrin. Det industriella samarbetet ger mycket goda möjligheter att arbeta med industriellt relevanta forskningsutmaningar och arbeta aktivt med industriella partners.

 

Vi söker nu efter en meriterad post doc till ett forskningsprojekt (Tocsyc) med start senast 1 januari 2014.

 

SBSE – Sökbaserad Programvaruteknik

Inom sökbaserad programvaruteknik använder man sig av metaheuristiska tekniker, som till exempel genetiska algoritmer och tabu-sök, för att lösa programvarutekniska problem. Området har inspirerats av ett flertal observationer som pekar på att många aktiviteter inom programvaruteknik kan ställas upp och angripas som optimeringsproblem. På grund av komplexiteten och datamängden i denna typ av problem är de sällan lösbara med hjälp av klassiska, och mer exakta, optimeringsalgoritmer, som till exempel linjär regression. I detta projekt kommer vi för första gången någonsin systematiskt applicera flera av dessa typer av söktekniker på storskaliga projekt i näringslivet. Projektet fokuserar på inbyggda system och bedrivs tillsammans med näringslivet. I synnerhet aspekter som performance efficiency, testability och robustness kommer undersökas i detalj.

 

Behörighet

Behörig till anställningen är den som har avlagt doktorsexamen under de senaste tre åren, eller förväntas avlägga examen senast 2013-12-31. Den sökande förväntas ha disputerat i programvaruteknik eller datavetenskap. Forskning och erfarenhet av programvarurelaterad forskning inom områdena nedan är meriterande samt även gränsöverskridande forskning i anslutning till områdena nedan. En stark publikationslista förutsätts och vi ser gärna publikationer från kända fora så som Symposium on Search-Based Software Engineering, Genetic and Evolutionary Computation Conference, Transactions on Software Engineering, Empirical Software Engineering Journal, Software: Practice & Experience. Utmärkt förmåga att skriva och presentera forskning på engelska är självklar, och samtidigt ser vi gärna en person som redan under sina doktorandstudier varit mycket aktiv inom SBSE området genom att ta ansvar för genomförandet av konferenser eller workshops. En stark och lång bakgrund från näringslivet är ett krav eftersom forskningen förväntas genomföras tillsammans med industrin. Tjänsten kommer att omfatta både forskning (80%) och undervisning (20%). Undervisning kan vara på svenska eller engelska.

 

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

 

Tillträde:

Efter överenskommelse, dock senast 2014-01-01.

Varaktighet:

Två år.

Lön:

Löneanspråk skall anges i ansökan.

 

Mer information om tjänsterna finns på:

http://www.bth.se/jobb

Forskargruppen: http://www.bth.se/com/serl

Länkar till våra program och kurser kan hittas via ovanstående sida.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Docent Richard Torkar, tfn 0455-38 58 09, richard.torkar@bth.se, eller sektionschef Conny Johansson, tfn 0455-38 58 24, conny.johansson@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tfn 0455-385440.

 

 

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

  • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
  • CV.
  • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
  • Det tidigaste datum då positionen kan tas upp.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2013-10-28

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via
epost till diarium@bth.se.

 

Ange diarienummer:

BTH-3.1.5-0175-2013

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

 

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

 

BTH rankas som nummer 6 i världen inom system- och mjukvaruutveckling och som nummer 1 inom EU i den senaste rankingen publicerad av "Journal of Systems and Software".

 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

 

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00  

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

Redigera
|