Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Professor i omvårdnad/vårdvetenskap

Ledigkungörelse 01/21/2014

Diarienummer: BTH 3.1.1-0195-2013

Sista ansökningsdag: 03/09/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (HIHA)

Kontaktperson: Doris Bohman

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 12/10/2014


Särskild meriterande är:

  • Disputerad inom omvårdnad/vårdvetenskap.
  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Dokumenterad erfarenhet av forskningsverksamhet inom ”Hållbart aktivt åldrande” och/eller ”Hälsa & Teknik”.

God förmåga att samarbeta

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Professor i omvårdnad/vårdvetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för hälsa i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-0195-2013

 

 

Arbetsbeskrivning:

Tjänstens främsta uppgift är att bygga upp en forskargrupp inom omvårdnad/vårdvetenskap med prioritet på forskarmiljöerna ”Hållbart aktivt åldrande” samt ”Hälsa och Teknik”. 75 % forskning erbjuds under de första två åren och därefter enligt gällande policy eller enligt överenskommelse. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och nätverksskapande med omgivande samhälle och näringsliv. Undervisningen bedrivs främst inom sjuksköterskeprogram samt specialist- och magisterprogram, vanligen med svenska som språk.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig såväl som pedagogisk  skicklighet

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Särskild meriterande är:

  • Disputerad inom omvårdnad/vårdvetenskap.
  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Dokumenterad erfarenhet av forskningsverksamhet inom ”Hållbart aktivt åldrande” och/eller ”Hälsa & Teknik”.

God förmåga att samarbeta

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar om anställningen:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för hälsa Doris Bohman, tel 0455-385404, doris.bohman@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385068.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 9 mars 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

 

Välkommen med din ansökan

 

 

Redigera
|