Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Tre universtietsadjunkter i omvårdnad

Ledigkungörelse 05/12/2014

Diarienummer: BTH 3.1.1-0114-2014. BTH 3.1.1-0115-2014, BTH 3.1.1-0116-2014

Sista ansökningsdag: 06/02/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 3

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (HIHA)

Kontaktperson: Doris Bohman

Tjänsten tillsatt med: BTH 3.1.1-0114 Stina Valdenäs., 0115 avbruten, 0116 Markus Gustafsson

Antal sökande:

Beslutsdatum: 11/10/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Tre universitetsadjunkter i omvårdnad

Med för närvarande placering vid institutionen för hälsai Karlskrona

Anställning nr 1: Diarenr: BTH 3.1.1-0114-2014

Anställning nr 2: Diarienr BTH 3.1.1-0115-2014

Anställning nr 3: Diarienr BTH 3.1.1-0116-2014

Arbetsbeskrivning

I anställningen ingår främst undervisning inom sjuksköterskeprogrammet och i fristående kurser på grundnivå. Vid undervisningen i sjuksköterskeprogrammet används problembaserat lärande (PBL). Vidare ingår föreläsningar, handledning, medverkan i och ansvar för seminarier och examinationer samt kontinuerlig pedagogisk-, ämnes- och kursutveckling. Därutöver omfattar anställningen samverkan med företrädare för professionsområdet och det omgivande samhället. Vissa administrativa uppgifter förekommer. Undervisning kan ske på engelska.

BEHÖRIGHETSKRAV:

  • Magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap
  • Avlagd sjuksköterskeexamen
  • Högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande

SÄRSKILT MERITERANDE ÄR:

  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter
  • Medverkan i genomförande av, och uppvisad pedagogisk skicklighet i, problembaserad/problemorienterad undervisning
  • Erfarenhet av och intresse för att integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning
  • Kompetens att undervisa på engelska

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Omfattning:

Heltid.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för hälsa Doris Bohman, tel 0455-385404 doris.bohman@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385068.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 2 juni 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

 

 

 

 

 

 

Redigera
|