Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universtietslektor i sinologi/kinesiska

Ledigkungörelse 09/10/2014

Diarienummer: BTH 3.1.1-0229-2014

Sista ansökningsdag: 10/01/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 20 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Konfuciusinstitutet (KONF)

Kontaktperson: Anders Hederstierna

Tjänsten tillsatt med: Bengt Pettersson

Antal sökande: 7

Beslutsdatum: 11/14/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i sinologi/kinesiska

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Konfuciusinstitutet i Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.1-0229-2014

 

Arbetsbeskrivning:

Kvalitetssäkring av Konfuciusinstitutets examinationer. Rådgivning rörande institutets verksamhet.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Avlagd doktorsexamen i sinologi/kinesiska eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet sinologi.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet sinologi i lika mån.

Särskild meriterande är:

Dokumenterade erfarenheter av undervisning i kinesisk historia, filosofi och språkhistoria.

Tjänstgöringsomfattning:

20 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar om anställningen:

Rektor Anders Hederstierna, tel 0455-385001, anders.hederstierna@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 1 oktober 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

 

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|