Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i matematik

Ledigkungörelse 11/24/2015

Diarienummer: BTH 3.1.5-0383-2015

Sista ansökningsdag: 12/15/2015

Varaktighet: 12 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet:

Kontaktperson:


Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i matematik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för matematik och naturvetenskap, Karlskrona

Diarienr: BTH 3.1.5-0383-2015

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består främst av forskning inom bl.a. projekt som delfinansieras av externa anslag, men även undervisning ingår. De centrala frågeställningarna kretsar kring matematiska problem som innefattar diskret optimering, utveckling av nya statistiska mått samt simulering av flöden. Speciellt fokus kommer att ligga på mätningar där kopplingen till, förekomsten av och förändring över tid avspeglar exempelvis flödet av tunga fordon på vägavsnitt eller trafik till och från hamnar.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder

Den sökande förväntas ha disputerat inom matematik. Dokumenterad erfarenhet (i form av exempelvis publikationer, intyg, kursutvärderingar eller forskningsprojektaktiviteter) av tidigare forskning/arbeten/undervisning inom trafikmatematik, optimering, matematisk simulering samt tidigare erfarenhet av undervisning i matematisk statistik värderas högt.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

2016-11-01 eller enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning 12 månader med möjlighet till förlängning.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Mattias Dahl, universitetslektor, tel: 0455-38 54 28 eller Vanja Lindberg, prefekt, tel: 0455-38 54 38. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Ansökan:

Ansökan skall utgöras av följande fyra PDF-filer:

1. Ett personligt brev
2. CV inkl. publikationslista
3. Ett 'research statement'
4. En kopia av den sökandes doktorsavhandling

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer: BTH 3.1.5-0383-2015 senast 2015-12-15. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och in real life, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter, fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|