Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Fyra universitetslektorer i omvårdnad

Ledigkungörelse 12/10/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0403-2015, BTH 3.1.1-0404-2015-2016, BTH 3.1.1-0405-2016, BTH 3.1.1-0406-2016

Sista ansökningsdag: 02/29/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 4

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (TIHA)

Kontaktperson: Lisa Skär


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Fyra universitetslektorer i omvårdnad:

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona

 

Anställning nr 1: Diarienr BTH 3.1.1-0403-2015

Anställning nr 2: Diarienr BTH 3.1.1-0404-2015

Anställning nr 3: Diarienr, BTH 3.1.1-0405-2015

Anställning nr 4: Diarienr, BTH 3.1.1-0406-2015

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå förekommer undervisning inom specialistutbildning, andra program och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer samt medverkan i kontinuerlig ämnes- och kursutveckling. Forskning vid BTH/TIHA sker främst inom forskningsområdet Människa, Hälsa & Teknik (MHT) med följande fyra ämnen; Omvårdnad, Medicinsk vetenskap, Folkhälsovetenskap och Tillämpad hälsoteknik där det sistnämnda även är ett inrättat forskningsämne vid Institutionen för hälsa. Möjlighet ges att forska i tjänsten, företrädesvis inom något av ovan nämnda ämnen inom forskningsområdet. Viss undervisning kan ske på engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Särskild meriterande är:

  • Disputerad inom omvårdnad/vårdvetenskap.
  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter
  • Erfarenhet från undervisning på sjuksköterskeprogram.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta professor Lisa Skär, tel 0455-385433. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-02-29. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|