Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom innovativ produktutveckling

Ledigkungörelse 10/30/2012

Diarienummer: PERS 422-0133-2012

Sista ansökningsdag: 11/20/2012

Varaktighet: Tidsbegränsad

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Mats Walter

Tjänsten tillsatt med: Andre Benaim

Antal sökande: 14

Beslutsdatum: 12/19/2012


EN DOKTORAND INOM INNOVATIV PRODUKTUTVECKLING

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap, avdelningen för maskinteknik i Karlskrona

Diarienr: PERS 422-0133-2012

Arbetsuppgifter:

I tjänsten ingår forskarstudier, arbete i avdelningens forskningsprojekt, undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och annat avdelningsarbete. Huvudfokus för tjänsten är att bedriva forskarstudier inom innovativ produktutveckling, avseende arbetssätt, metoder och verktyg för att stödja individer, team och företag som söker öka sin innovationsförmåga. Design- och innovationsmetodik är i fokus för denna tjänst som kommer att innebära nära samverkan med transportsektorn.

Önskvärda kvalifikationer:

Civilingenjör, magister inom teknik eller motsvarande. Behärska engelska i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av utvecklings- och innovationsarbete, samt internationell samverkan är meriterande.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Omfattning:

100%

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Ansökan:

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Meritsammanställning (CV)
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Övrigt den sökande önskar åberopa

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med PERS 422-0133-2012 senast den 2012-11-20.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

För mer information:

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta professor Tobias Larsson, tel. 0455-385525, tobias.larsson@bth.se eller avdelningschef Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Ansökan senast:

2012-11-20

Ange diarienummer:

PERS 422-0133-2012

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Redigera
|