Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i Stategisk hållbar utveckling

Ledigkungörelse 04/09/2014

Diarienummer: BTH-3.1.1-0237-2013

Sista ansökningsdag: 04/30/2014

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 75

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för strategisk hållbar utveckling (TISU)

Kontaktperson: Göran Broman

Tjänsten tillsatt med: Pia Lindahl

Antal sökande:

Beslutsdatum: 12/09/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i Strategisk hållbar utveckling till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med tillsvidareplacering vid institutionen för Strategisk hållbar utveckling i Karlskrona.

Diarienummer BTH-3.1.1-0237-2013

Bakgrund:

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) ger bl.a. ett magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet, ett magisterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation, ett högskoleingenjörsprogram i Energisystem för hållbar utveckling samt hållbarhetsintegrerade högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogram i maskinteknik. Framstående forskning och en nära samverkan med externa partners sker inom Strategisk hållbar utveckling samt Hållbar produkt- och tjänsteinnovation och relaterade områden, vilket utgör ett viktigt stöd för nämnda utbildningar. BTH bedriver också framstående uppdragsutbildning och uppdragsforskning inom nämnda områden. Centralt i undervisningen och forskningen är metoden "backcasting från hållbarhetsprinciper", vilken möjliggör strategisk planering och strategiskt beslutsfattande och agerande utifrån det långsiktiga målet om ett hållbart samhälle.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete inom Strategisk hållbar utveckling och Hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Detta inkluderar förutom egen pedagogisk verksamhet också handledning, program- och projektledning, program- och kursutveckling, kursansvar, framtagande eller bearbetning av läromedel, sökande av extern finansiering för utvecklingsarbete och samverkan med externa partners. Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera över tid. Arbetet sker både på svenska och engelska.

Behörighetskrav:

- Examen på avancerad nivå eller motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Särskild meriterande är:

  • Minst magisterexamen inom ett för anställningen relevant ämne.
  • Dokumenterad erfarenhet av ledning av samverkansprojekt för hållbar utveckling mellan regionala aktörer.
  • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnesområdet i samverkan med externa partners, speciellt avseende integrering av ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i metoder och verktyg för produkt- och tjänsteutveckling.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare.

Omfattning:

75 %.

Ansökan senast:

2014-04-30

Ange diarienummer:

BTH-3.1.1-0237-2013

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta professor Göran Broman, 0455-38 55 04, goran.broman@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel. 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 30 april 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Redigera
|