Blekinge Tekniska Högskola - BTH

IT-CHEF

Ledigkungörelse 03/03/2015

Diarienummer: BTH 3.1.3-0095-2015

Sista ansökningsdag: 03/31/2015

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Gemensamt verksamhetsstöd (GGVS)

Kontaktperson: Henrick Gyllberg

Tjänsten tillsatt med: Johan Nordgren

Antal sökande:

Beslutsdatum: 05/07/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

IT-CHEF

Diarenr: BTH 3.1.3-0095-2015

Som IT-chef ansvarar du för frågor rörande informationsteknikens tillämpning och utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola. Uppdraget fullgörs i nära samspel med högskolans ledning, i synnerhet med högskoledirektören samt enheter och institutioner.

Du är chef på IT-avdelningen och har ett ansvar att planera, leda och följa upp avdelningens verksamhet. Du har budget- och personalansvar för ca 20 medarbetare. IT-avdelningen finns inom gemensamt verksamhetsstöd och Du är direkt underställd högskoledirektören. Du ansvarar för att processer och system är i linje med strategiska beslut och målsättningar för högskolan. I rollen ingår att upprätta och säkerställa teknisk implementering samt planering av framtida IT-projekt. Du kommer att delta i olika utvecklings- och förvaltningsprojekt.

Arbetsuppgifter:

  • ansvara för myndighetens strategiska utveckling av IT-verksamheten
  • styra och leda IT-avdelningens verksamhet i en kontinuerlig dialog med den övriga organisationen inom högskolan
  • ansvara för drift och förvaltning av befintlig miljö, utarbeta och implementera IT-lösningar samt att IT-tjänster kontinuerligt utvecklas på ett effektivt sätt.
  • bedriva ett aktivt och tillgängligt ledarskap inom ramen för uppdraget med tydliga ekonomiska mål
  • upprätthålla ett brett kontaktnät inom IT-förvaltning
  • verka på en nationell arena för att inhämta och sprida kunskaper kring IT-frågor inom sektorn
  • ansvara för integrationsarbetet avseende universitetets IT-system

Önskvärda kvalifikationer:

Vi söker Dig som har gedigen erfarenhet av att leda, utveckla och förvalta ett effektivt IT-stöd. Du är resultatinriktad och har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning och i komplexa organisationer med höga krav på förankring. Vi ser gärna att du har examen från relevant högskoleutbildning. Goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning för arbetet.

Viktiga egenskaper är serviceanda, förmåga att ta initiativ, noggrannhet samt att kunna arbeta i team. Att Du kan arbeta självständigt och har goda egenskaper att leda och motivera människor är en självklarhet.

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tills vidare

Omfattning:

Heltid

Placering:

Med för närvarande placering vid Gemensamt verksamhetsstöd i Karlskrona.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tf IT-chef,  Lasse Bourelius, tel 0455-385006 lasse.bourelius@bth.se eller högskoledirektör Henrick Gyllberg, tel 0455-385095, henrick.gyllberg@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.3-0095-2015 senast 23 mars 2015.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

Redigera
|