Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i radarfjärranalys

Ledigkungörelse 01/21/2016

Diarienummer: BTH 3.1.1-0007-2016

Sista ansökningsdag: 02/15/2016

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Mats Pettersson


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i Radarfjärrananlys

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för matematik och naturvetenskap i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-0007-2016

Arbetsbeskrivning:

I tjänsten ingår arbete inom forskningsprojekt samt undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och/eller gemensamt avdelningsarbete. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med industrin och stöds ekonomiskt av externa partner. Forskningen består i att utveckla nya matematiska algoritmer för radio/radar fjärranalys.  Gruppen har redan idag en framskjuten position inom bredbandig SAR. Viktigt för forskningsuppgifterna är erfarenhet av algoritmutveckling, för bredbandiga SAR system, förändringsanalys samt tid-rums filtrering. Meriterande är även erfarenhet av algoritmutveckling för bildgenerering i monostatiska likväl som bistatiska SAR system. Undervisningen bedrivs på kurser i matematik och fysik på främst civilingenjörs- och masterutbildning. Undervisningen sker till största del på svenska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

För denna tjänst kommer att tillämpas följande bedömningsgrunder (i prioritetsordning):

1. Avlagd doktorsexamen inom tillämpad matematik, signalbehandling, systemteknik, fjärranalys eller motsvarande.

2. Erfarenhet att utveckla radar fjärranalyssystem. Väldokumenterad erfarenhet av utveckling av bredbandiga SAR algoritmer (för SAR processning) och erfarenhet av utveckling av algoritmer för förändringsanalys och tid-rums filtrering.

3. Regelbunden publicering välrenommerade vetenskapliga tidskrifter i ämnet beskrivet ovan.

4. Dokumenterad pedagogisk skicklighet och god erfarenhet av undervisning på högskolenivå samt erfarenhet av administrativa uppgifter såsom kursansvar

5. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Bedömningsgrunderna ovan är rangordnade 1-5, med den viktigaste bedömningsgrunden först

Vi kommer att rekrytera den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tills vidare

Kontaktperson:

Professor Mats Petersson, tel 0455-38 57 28 eller Prefekt Vanja Lindberg, tel 0455-38 54 38. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 25.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0007-2016 senast 2016-02-15. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|