Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i telekommunikationssystem

Ledigkungörelse 02/12/2016

Diarienummer: BTH 3.1.5-0069-2016

Sista ansökningsdag: 02/29/2016

Varaktighet: 2 år

Omfattning: heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kommunikationssystem (DIKO)

Kontaktperson: Dragos Ilie


 

Blekinge Tekniska Högskola söker:

Postdoktor i Telekommunikationssytem

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för kommunikationssystem, Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.5-0069-2016

Arbetsbeskrivning:

Anställningen är i första hand inriktad mot forskning inom huvudområdet med fokus på energibesparing i samband med videoöverföring i IP nätverk. Anställningen innehåller dessutom undervisning inom huvudområdet. Undervisningen kommer främst att bedrivas på avancerad nivå men även undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Anställningen innehåller även handledning av forskarstuderande och studenter på avancerad nivå. Innehavaren av anställningen kommer att delta i ett större forskningsprojekt, Consumption OptimizatioN in VIdeo NEtworks (CONVINcE), där industrinära forskningssamarbete är en förutsättning för projektets genomförande. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet samt att ansöka om externa forskningsmedel.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs:

-          Avlagt doktorsexamen inom telekommunikationssystem eller motsvarande

-          Regelbunden publicering inom området i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

-          Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom telekommunikationssystem med inriktning mot prestandaanalys, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskild meriterande är:

Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av följande områden

-          Arkitektur och protokoll för Future Internet tjänster och applikationer som t.ex. mobila molntjänster

-          Köteoretiska modeller för telekommunikationssystem

-          Arkitektur och design för kognitiva radio system

-          Goda kunskaper inom C-programmering eller liknande

-          Goda kunskaper i engelska

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

2 år

Kontaktperson:

Proprefekt Dragos Ilie, tel. 0455-385871, dragos.ilie@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs  (OFR), tel 0455-38  54 92. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-02-29.

Skicka ansökan till: diarium@bth.se

Om institutionen:

Institutionen för kommunikationssystem (DIKO) bildades den 1 januari 2014. DIKO tillhör Fakulteten för Datavetenskaper. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdet telekommunikationssystem samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

 

Redigera
|