Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i maskinteknik

Ledigkungörelse 06/11/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0145-2015

Sista ansökningsdag: 07/27/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för maskinteknik (TIMA)

Kontaktperson: Mats Walter


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i maskinteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för maskinteknik i Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0145-2015

Arbetsbeskrivning:

Undervisning och coaching inom innovationsteknik och designtänkande, vilket inkluderar områden som användarcentrerad design och produktutveckling, kreativ konceptutveckling/-utvärdering samt innovationsledning, speciellt med fokus på produktutvecklande verksamheter. Forsknings- och samverkansprojekt i syfte att öka innovationsförmågan hos deltagande individer och organisationer

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är:

-   Dokumenterad erfarenhet av industrinära forskning

-   Dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt (forskning och          projektledning)

-   Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och driva universitetskurser inom innovationsteknik och designtänkande

-   Goda kunskaper om metodik och processer för användarcentrerad design i produktutveckling

-    Goda kunskaper om innovationsledning och innovationsförmåga

-     Goda kunskaper inom kreativ konceptutveckling och -utvärdering

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund skall gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta prefekt Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-07-27. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

 

 

Välkommen med din ansökan

 

 

 

Redigera
|