Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Tre amanuenser i datavetenskap/utveckling av digitala spel

Ledigkungörelse 10/20/2015

Diarienummer: BTH 3.1.3-0338-2015

Sista ansökningsdag: 11/01/2015

Varaktighet: 1 år

Omfattning: 30%-50%

Antal platser: 3

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: Mikael Olofsson och Kim Restad

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 12/03/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Tre amanuenser i datavetenskap/utveckling av digitala spel till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona.

Diarienr BTH-3.1.3-0338-2015

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår laborationshandledning, medverkan i annan undervisning samt institutionsadministrativt arbete

Önskvärda kvalifikationer

Minst två års avklarade studier vid BTH på ett av spelprogrammen i Karlskrona. För behörighet till anställning som amanuens krävs att den sökande är antagen till grundläggande högskoleutbildning. Till våren har vi amanuensbehov i följande kurser: Litet spelprojekt (enklare handledning), 3D-programmering (labb-/projekthandledning), Tillämpade animationstekniker (Python/skriptdel), Skriptning och andra språk (Skripthandledning Lua/Python). Erfarenhet inom dessa områden är relevanta: C/C++, 3D-programmering med Direct3D 11+/OpenGL 4.4+, Versionshantering, Projektmetodik, Lua/Python, Plug-in-programmering för Maya.

Behörighet

För behörighet till anställning som amanuens krävs att den sökande är antagen till grundläggande högskoleutbildning.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Omfattning

30%-50%

Förordnande

Förordnande sker på högst ett år i taget. Tjänsten skall fullgöras parallellt med studier.

Lön

Högskolan tillämpar en enhetlig lönetrappa för amanuenser.

För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta Veronica Sundstedt 0455-385850

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-38 57 20 385720 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-385492.

Ansökan ska innehålla

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Styrkt meritsammanställning
  • Kopior av betyg

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-11-01.

Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn

Besök oss gärna på www.bth.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

Besök oss gärna på www.bth.se.

 

Redigera
|