Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand (senare del) i Datavetenskap med inriktinig mot datasäkerhet

Ledigkungörelse 12/05/2014

Diarienummer: BTH-3.1.2-0347-2014

Sista ansökningsdag: 12/15/2014

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Bengt Carlsson

Tjänsten tillsatt med: Ewa Osekowska

Antal sökande: 2

Beslutsdatum: 02/06/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand (senare del) i Datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienummer BTH 3.1.2-0347-2014

Arbetsuppgifter

Projektet består av prototyputveckling av en anomalibaserad detektor för maritim övervakning. För att garantera våra vattens säkerhet så övervakar myndigheter, så som kustbevakningen, våra vatten efter tecken på hot som smuggling, piratverksamhet, olyckor (kollisioner, sänkningar) olovlig fiskeverksamhet eller oljespill. Problemet som operatörerna ställs inför är den mycket stora mängd data från övervaknings-sensorerna som måste behandlas.

Projektet syftar till att applicera anomalidetektion för att hjälpa operatören genom att peka ut potentiellt problematiska situationer som måste utredas ytterligare genom att tillämpa informationsvisualisering och annan bearbetning av data.  En samarbetspartner är kustbevakningen som genom sitt Sjöbasissystem behandlar en stor mängd data. Tanken är att integrera detta i doktorandens forskning. Detta kräver goda kunskaper i svenska språket och att den sökande godkänns vid nödvändig säkerhetskontroll.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Då en del av kontakterna med projektparterna sker på svenska krävs att den sökande är svensktalande eller har gått kurser i svenska motsvarande en termins högskolestudier. Sökanden förutsätts ha en licentiatexamen i datavetenskap eller angränsande områden. Ämnesområdet kräver i övrigt goda kunskaper i programmering och erfarenhet av att hantera och värdera stora datamängder.

Tillträde

Snarast

Omfattning:

100%

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Om institutionen:

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD  tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom  huvudområdena datavetenskap och datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

Om institutionen: http://www.bth.se/didd

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Professor Bengt Carlsson, tel 0455-385813, Bengt.Carlsson @bth.se, Ph.D. Henric Johnson  0455-385664, Henric.Johnson @bth.se eller Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.

CV.

Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.

Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Det tidigaste datum då tjänsten kan påbörjas.

Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).

Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2014-12-15.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

Besök oss gärna på www.bth.se.

Redigera
|