Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor för utveckling av matematiska algoritmer för radar

Ledigkungörelse 05/09/2014

Diarienummer: BTH-3.1.5-0087-2014

Sista ansökningsdag: 05/30/2014

Varaktighet: 1 år

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Vanja Lindberg

Tjänsten tillsatt med: Vu Viet Thuy

Antal sökande:

Beslutsdatum: 06/27/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor för utveckling av matematiska algoritmer för radar, till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för matematik och naturvetenskap i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.5-0087-2014

Arbetsbeskrivning:

Postdoktorn kommer att delta i forskningen att utveckla matematiska algoritmer för Syntetisk Apertur Radar (SAR) och förändringsanalys av dessa i tiden. Med liknande metoder kan man se rörelser och upptäcka förändringar på jordytan. SAR är idag en mycket viktig sensor för global övervakning med satellit eller flygplan och det finns en mängd olika tillämpningar. Forskningen kommer att sträcka sig från fundamentala beskrivningar i tid-rum SAR till att utveckla algoritmer inom området. Gruppen har redan idag en framskjuten position inom bredbandig SAR. Speciellt viktigt är att ta fram algoritmer för förändringsanalys i framtidens bredbandiga SAR system samt eventuellt bildgeneraerande algoritmer för bredbandiga SAR system monostatiska likväl som bistatiska.

Projektet bedrivs i samarbete med industrin och stöds ekonomiskt av externa partner. För tillfället stöds verksamheten bl.a. av industrin för att ta fram bättre förändringsanalys metoder. I tjänsten ingår arbete inom forskningsprojektet samt undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och/eller gemensamt avdelningsarbete.

Behörighet:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första and bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare gör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs:

  1. Avlagd doktorsexamen inom tillämpad matematik, signalbehandling eller motsvarande.
  2. Väl dokumenterad erfarenhet av utveckling av bredbandiga SAR algoritmer och erfarenhet av algoritmer för förändringsanalys.
  3. Regelbunden publicering inom området i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

1 år

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för matematik och naturvetenskap Vanja Lindberg, tel 0455-385438, vanja.lindberg@bth.se eller professor Mats Pettersson, tel 0455-385728, mats.pettersson@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385078.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 30 maj 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Redigera
|