Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand till institutionen för matematik och naturvetenskap

Ledigkungörelse 05/19/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0202-2015

Sista ansökningsdag: 08/17/2015

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Vanja Lindberg

Tjänsten tillsatt med: Mohammadsaleh Javadinobandegani

Antal sökande: 17

Beslutsdatum: 02/18/2016


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand till institutionen för matematik och naturvetenskap

med för närvarande placering vid campus Karlshamn.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Campus Karlshamn är placerat på NetPort Science Park, en kreativ innovationsmiljö för studenter, forskare, företag och organisationer byggt på en pir mellan stad och hav. NetPort Science Parks fokusområden är Intelligenta Transportsystem, Energi och Digitala Media.

Vid Institutionen för Matematik och Naturvetenskap (TIMN), som tillhör fakulteten för teknikvetenskap, bedrivs frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom fysik, kemi och matematik, till avancerad fjärranalys. Forskningen är tillämpad och resultaten kan normalt användas för problemlösning efter någon slags specialisering. Forskningen som bedrivs vid institutionen är tvärvetenskaplig och innefattar exempelvis optimering och utveckling av ny avancerad teknik kopplad till transportsystem av olika slag, detta innefattar även forskning som syftar till att utveckla nya avancerade radarsystem för fjärranalys.

Institutionen ser gärna att forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med företag och omgivande samhälle. Institutionen för Matematik och Naturvetenskap har idag ett nära samarbete med många olika aktörer och företag bl.a. Saab, RUAG Space och FOI samt tillsammans med universitet i Brasilien och Canada. Vi institutionen finns flera professorer och forskare med lång erfarenhet av tillämpad forskning inom matematisk modellering och radarforskning.

Arbetsuppgifter:

Anställning som doktorand innebär att ägna sig åt forskarutbildning samt fullgöra tjänstgöring som avser undervisning, forskning och/eller administrativt arbete. Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen vid Institutionen för Matematik och Naturvetenskap.

Mycket arbete har spenderats på att ta fram nya algoritmer för ultrabredbandig Syntetisk Apertur Radar (SAR). Radarforskningen vid Institutionen för Matematik och Naturvetenskap har varit framgångsrik och har utvecklat flera nya algoritmer för ultrabredbandig Syntetisk Apertur Radar (SAR). För närvarande har institutionen flera olika projekt inom SAR och Radio Occultation där tillämpningsområdets fokus är eller har varit atmosfärsmätningar, förändringsanalys av exempelvis Amazonas regnskog. Denna doktorandtjänst är tänkt av vara mer orienterad runt system baserade på radarteknologi med koppling till transportteknologiområdet och autonoma fordon.

Önskvärda kvalifikationer:

Forskargruppen har ett nära samarbete med det omgivande samhället och doktoranden förväntas kunna arbeta i en tillämpad och industrinära miljö. Doktoranden kommer initialt att ingå i projekt tillsammans med forskare inom fjärranalys och intelligenta transportsystem. Förutom mycket goda kunskaper i matematik, såsom optimering, analys, numerisk analys och matematisk statistik, krävs det kompetens och intresse för modellering och analys med tillhörande förmåga såsom att med datorstöd kunna formulera matematiska modeller. Vi värdesätter förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska. Sökande förväntas inneha civ.ing./master examen i teknisk matematik, teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande. Sökande måste ha goda kunskaper i matematik och det är meriterande med goda kunskaper i signalbehandling, reglerteknik eller dylik systemteknik. Det är även meriterande med kunskaper i programmering och fysik såsom elektromagnetisk fältteori.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller bli antagen till forskarutbildning.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning.

Omfattning:

Heltid.

Lön:

För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Övrigt:

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanber oss därför bestäm kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.2-0202-2015 senast 2015-08-17.


Skicka ansökan till:
Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Mats Pettersson, tel. 0455-38 57 28 eller Vanja Lindberg, tel. 0455-38 54 38. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet

BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

 

Redigera
|