Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Rektor

Ledigkungörelse 08/20/2012

Diarienummer: PERS-423-0110-2012

Sista ansökningsdag: 09/12/2012

Varaktighet: Anställningen gäller ett förordnande på sex år.

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Högskolans Ledningsenhet (HLE)

Kontaktperson:

Tjänsten tillsatt med: Anders Hederstierna

Antal sökande:

Beslutsdatum:


Blekinge Tekniska Högskola söker

rektor

Kravprofil

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en profilerad, internationell högskola med en stark forsknings- och näringslivskoppling fokuserad på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Ambitionen är att ytterligare stärka högskolans position.

Som BTH:s främsta företrädare har rektor som uppgift att företräda högskolan på såväl en internationell som nationell arena. Rektor ska leda utvecklingen av BTH:s kärnverksamheter – forskning och utbildning i samverkan med det omgivande samhället och på ett visionärt och strategiskt sätt skapa förutsättningar för dessa.

Enligt högskoleförordningen 2 kap 11 § gäller att:
Behörig att vara rektor eller prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.”

Utifrån detta krav utgör nedanstående ett antal viktiga komponenter som i olika grad bör finnas med i rektors bakgrund:

  • rektor ska ha mycket goda ledaregenskaper och gedigen erfarenhet av att leda en akademisk organisation,

  • ha mycket god förmåga att få olika verksamheter inom högskolan att verka tillsammans för högskolans bästa,

  • kunna etablera och fördjupa internationella och nationella relationer och kontakter,

  • ha god social kompetens och en väl utvecklad kommunikativ förmåga samt kunna behärska svenska språket,

  • vara väl förtrogen med BTH:s kärnområden och med ett väletablerat kontaktnät inom dessa områden,

  • ha erfarenhet från forskning och forskningsledning efter doktorsexamen, gärna minst docent,

  • förstå hur en teknisk högskola och näringslivet samverkar.

Rektor ska vara drivande i viktiga strategiska frågor, speciellt avseende internationell positionering, forskningens finansieringsmöjligheter, studentrekrytering och samverkan med det omgivande samhället.

Tillträde den 1 juli 2013 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller ett förordnande på sex år.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att skicka din ansökan till Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona. Sista ansökningsdatum är den 12 september 2012.
Du kan också kontakta rekryteringsföretaget Alumni som vi samarbetar med i denna rekrytering, Lo Bäckström eller Rikard Söderberg, telefon 08-796 17 00.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO) och Monika Nilsson (OFR), telefon 0455-38 50 00.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Redigera
|