Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Tre Trainees (sjuksköterskor)

Ledigkungörelse 09/09/2014

Diarienummer: BTH 3.1.4-0241--0242-2014

Sista ansökningsdag: 10/07/2014

Varaktighet: ca 12 månader

Omfattning: 40 % vid HIHA, de övriga 60 % kvarstår i den heltidstjänst som den sökande har inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Antal platser: 3

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (HIHA)

Kontaktperson: Doris Bohman

Tjänsten tillsatt med: Markus, Sjösten, Lena Areklätt, Tove Nilsson

Antal sökande: 12

Beslutsdatum: 01/18/2015


Tre Trainees (sjuksköterskor)

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Med för närvarande placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona

 

Diarenr:

Anställning nr 1 BTH 3.1.4-0240-2014

Anställning nr 2 BTH 3.1.4-0241-2014

Anställning nr 3 BTH 3.1.4-0242-2014

 

Institutionen för hälsa avser att förstärka samverkan med sjuksköterskor utanför verksamheten samtidigt som institutionen planerar för långsiktiga satsningar för ytterligare fördjupning av samarbetet med landsting, kommuner och andra potentiella avnämare av betydelse för institutionens utbildningar och sjuksköterskans profession. Inom högskoleverksamheten brukar samverkan med det omgivande samhället kallas den tredje uppgiften och institutionens traineeprogram syftar således till att tydliggöra en sådan samverkan. Programmet innebär att sjuksköterskor, som har sin tjänst inom hälso- och sjukvårds- verksamhet i Blekinge, anställs under cirka ett år till 40 % av sin heltidstjänst vid institutionen.

Arbetsuppgifter:

Traineeprogrammet innebär att kliniskt verksamma sjuksköterskor får möjligheten att arbeta med undervisning, forskning och utvecklingsarbete och med personlig utveckling under cirka två dagar i veckan. Traineerna förväntas att delta i förekommande aktiviteter på institutionen. Programmet syftar även till att stödja och utveckla traineens pedagogiska färdigheter genom deltagande i högskolepedagogisk introduktionskurs 7,5 hp.

Traineen kommer successivt att ”skolas” in i arbetsuppgifterna vid institutionen med stöd av handledning från mentorer och med stöd av övriga lärare som också kommer att fungera som en resurs. Innehållet i programmet kommer både att vara av schemalagda och av spontant deltagande – ”fånga ögonblicket” aktiviteter.

Önskvärda kvalifikationer:

Sjuksköterska med minst kandidatexamen (minst 90 hp i omvårdnad/vårdvetenskap) med intresse för utbildning, forskning och undervisning som innehar en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Anställning gäller för cirka 12 månader (observera sommaruppehållet inräknat).

Omfattning:

40 % vid HIHA, de övriga 60 % kvarstår i den heltidstjänst som den sökande har inom hälso- och sjukvården i Blekinge.

Ansökan:

Sök jobbet via www.offentligajobb.se

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Ansökan senast:

2014-10-07

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Doris Bohman, tel

0455-38 54 04, doris bohman@bth.se eller studierektor Marianne Lagerholm 0455-38 54 14, marianne.lagerholm@bth.se fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38 54 40.

 

För mer information om Traineeprogrammet, se http://bth.se/hiha (Nyheter/Aktuellt).

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

 

 

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

 

Telefon: 0455-38 50 00

 

Fax: 0455-38 50 57

 

E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|