Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i fysisk planering

Ledigkungörelse 10/14/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0299-2015

Sista ansökningsdag: 01/11/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för fysisk planering (TIFP)

Kontaktperson: Abdellah Abarkan


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i fysisk planering

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för fysisk planering  i Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0299-2015

Arbetsbeskrivning:

Lektoratet utlyses i fysisk planering. Innehavare av lektoratet förväntas att inom den befintliga utbildnings- och forskningsmiljön vid institutionen för fysisk planering medverka i utveckling av utbildning och forskning i huvudområdet för fysisk planering. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i grund- och avancerad-nivå, samt utveckling av forskning inom ämnet för fysisk planering.

Utbildnings- och forskningsmiljön vid institutionen består av ca 270 studenter, 4 aktiva doktorander, och av lärare och forskare med kompetens inom t.ex. fysisk planering, arkitektur, landskapsplanering, kulturgeografi, urbanteori och -historia, samt i gestaltning av bebyggelse och stadsrum. I flertalet av programmens kurser bedrivs utbildning i lärarlag, därför är god samarbetsförmåga en merit.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund värderas sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalité, och att som huvudman erhållit en betydande grad av egen finansiering av forskningsprojekt. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen.

 

Speciell vikt läggs vid:

 

  • Gedigen pedagogisk erfarenhet och väldokumenterad kompetens som lärare på universitetsnivå.
  • Hög grad av skicklighet och kompetens att kritiskt granska och analysera planering, byggd miljö, stadsrum och bebyggelse.
  • Hög grad av skicklighet och förmåga att initiera och utveckla forskning kunskapsområdet för urbana studier.
  • Erfarenhet av nationell och internationell forskningsverksamhet och kontaktnät inom ämnesområdet.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Prefekten vid Institutionen för fysisk planering, Ämnesföreträdare och prefekt Professor Abdellah Abarkan, 0455-385355, abdellah.abarkan@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38  54 92.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast  2016-01-11 Skicka ansökan till diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Redigera
|