Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i medieteknik

Ledigkungörelse 05/12/2014

Diarienummer: BTH 3.1.1-0113-2014

Sista ansökningsdag: 06/02/2014

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för teknik och estetik (DITE)

Kontaktperson: Peter Ekdahl

Tjänsten tillsatt med: Linus De Petris

Antal sökande: 1

Beslutsdatum: 09/10/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Ledigkungörelse 2014–05-12

Universitetsadjunkt i medieteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för teknik och estetik i Karlshamn.

Diarienr BTH 3.1.1-0113-2014

Arbetsbeskrivning:

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och utvecklingsarbete samt planering av kurser inom design för digitala medier med inriktning digital infrastruktur.

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå eller motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska i lika mån gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom design för digitala medier. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

  • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning och utvecklingsarbete mellan kunskapsområden inom medieteknik, teknovetenskapliga studier och design för digitala medier.
  • Påbörjad forskarutbildning inom relevant ämne.
  • Dokumenterad erfarenhet av handledning av team i gestaltande produktionsprocesser.
  • Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av digital infrastruktur och olika utvecklingsmiljöer för ändamålet
  • God kännedom om och nätverk inom den digitala mediebranschen nationellt och internationellt
  • Goda kunskaper i svenska och engelska

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen för teknik och estetik Peter Ekdahl, tel 0454-385909, peter.ekdahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385087.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 2 juni 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

  

 

 

 

Redigera
|